за проекта

     Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца, следвайки съвременните европейски практики за опазване на местното културно наследство и неговото популяризиране.

  Чрез създаването на дигитален интерактивен диалектен речник за деца ще бъде привлечена нова аудитория, предимно от ученици и студенти (включително българи в чужбина), към един от най-важните научноизследователски центрове в България, какъвто е Институтът за български език към БАН.  Посетителите на сайта ще придобият нови знания за редки и остарели думи, които се срещат в редица писмени източници, включително художествената литература, както и в ежедневната реч на техните по-възрастни роднини. Ще придобият и умения да използват езика не като самоцелен инструмент, а като средство, което служи за изразяване на мисълта и възниква в пряка връзка със заобикалящата ни културна среда.

   Сред основните цели на проекта е да съхрани българското словно богатство в паметта на подрастващото поколение, като формира у него чувство на гордост и принадлежност към българската културна езикова среда.

   За изработването на сайта са използвани илюстрации на художничката Павлина Златева, както и изображения, заснети в Националния етнографски музей, Фолклорния център с. Чавдар и  Историческия музей в гр. Панагюрище.

Хората зад проекта

k_micheva
Калина Мичева-Пейчева

........................

Ръководител на проекта. Доцент в Секцията по етнолингвистика към ИБЕ – БАН.

snimka_magi1
Магдалена Абаджиева

........................

Координатор на проекта. Главен асистент в Секцията за история на българския език към ИБЕ – БАН.

LAntonova-IMG_4560
Лучия Антонова

........................

Професор в Секцията по българска диалектология и лингвистична география към ИБЕ – БАН. 

M_Cibranska
Марияна Цибранска-Костова

............................

Професор д.ф.н. в Секцията за история на българския език към ИБЕ – БАН. 

v_micheva
Ваня Мичева

........................

Доцент в Секцията за история на българския език към ИБЕ – БАН. 

iliana
Илияна Гаравалова

............................

Доцент в Секцията по българска диалектология и лингвистична география към ИБЕ – БАН. 

gode4 080
Кирил Кирилов

........................

Доцент в Секцията по българска диалектология и лингвистична география към ИБЕ – БАН. 

Y_Milteov
Явор Милтенов

........................

Доцент в Секцията за история на българския език към ИБЕ – БАН. 

С подкрепата на

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на НФ “Култура” по програма “Публики” 2021 г. 

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

Проектът е изпълнен от екип учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” – БАН от секциите по Българска диалектология и лингвистична география, История на българския език и  Етнолигвистика. Всички членове на екипа са утвърдени и авторитетни специалисти в областта, в която работят, с опит в изработването на дигитални и онлайн платформи. 

©2021 | Всички права запазени.