Баница

                    категории -> храни-> баница

Съвременно значение

Печено тестено изделие от намазани с мазнина, поставени една върху друга или навити, точени кори, с плънка обикновено от сирене и яйца или месо, праз, зеле, спанак и др.

Произход на думата

Думата баница има славянски произход и се е развила от думата гъбаница – ‘нещо, което е сгънато, завито’. Глаголът гибам в някои бългаски диалекти означава ‘свивам, сгъвам’. Открива се още в старобългарски: прѣгыбати ‘свивам’.

Примери

От ръженото брашно мама месеше хляб, а пшениченото пазехме за зелник или пък за баница. Кр. Григоров

 

Таком бога, дилбер Ангелино, /. . / ти да станеш ютре по-рано, / да омесиш две бели погачи, / да разсукаш две тънки баници. Народна песен

Знание

Баницата е традиционна българска храна. Тя е подходяща за делник и празник. Приготвя се и по повод на различни календарни ритуали. За Бъдни вечер се поднася баница с тиква и ябълка, защото това е последният ден от постите. Но за Коледа и Нова година баницата по традиция е с яйца и сирене и в нея се слагат листчета с късмети. Така се предсказва какво ще се случи на всеки в семейството през следващата година. Специални видове баници се правят и на други празници, те символизират уважението на хората към светеца или светицата.

            В българския език съществуват преди всичко домашни названия на баницата, които се свързат с начина на приготвянето ѝ чрез свиване, нагъване, въртене, пълнене.

lyubina-yoncheva-lzXga1Z5yDE-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е образувана от глагола гибам, който означава ‘свивам, сгъвам’. Думата гибаница е разпространена и в сръбски и хърватски. Смята се, че гибаницата е традиционна сръбска баница, въпреки че думата се среща и в българските диалекти.

Разпространение

Видинско.

Примери 

Със сигурност всички заети домакини няма да пропуснат още днес да приготвят тази традиционна сръбска гибаница. Интернет.

Произход

Вид баница с яйца и сирене, ръчно точена.

Думата е заета от турски език.

Разпространение

Русенско.

Примери 

Долангачът се приготвя, като всеки лист се покапва с разтопено масло, поръсва се със сирене и се сгъва на хармоника. Сгънатите листи се нареждат един до друг, леко са запичат, след което се заливат с разбити яйца. Долангачът е по-тънък от обикновената баница и леко хрупкав. Неделя Минкова, с. Ново село, Русенско

Произход

Баница с две или повече кори, между които се слага пълнеж. Думата клин e общославянска и в българския език означава ‘късо парче дърво или желязо със заострен край’. Използването ѝ като название на баница се свързва със значението на думата ‘парче баница с клиновидна, тоест триъгълна форма’. Предполага се, че може да произлиза и от глагола вклинявам, който означава ‘вмъквам нещо’ заради плънката, която се поставя между корите.

Разпространение

Хасковско; Асеновградско; Смолянско и др.

Примери 

Ръстòчилъ съм клин за плъннùнъ (Разточила съм клин за напълване)Диалектен архив. 

Произход

Баница с праз лук или зеле. Названието е образувано от глагола суча със значение ‘вия, въртя’, който е общославянски, въз основа на факта, че баницата се приготвя, като се навива и върти.

Разпространение

Момчилградско; Златоградско.

Примери 

Испèкълъ съм прòсутник нъ сòбъсъ. Диалектен архив

Произход

Баница, направена от ориз. Думата произхожда от съществителното ориз и наставка –ник.

Разпространение

Златоградско; Гоцеделчевско.

Примери 

Прàвем урùзник совèчер. Диалектен архив

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.