Бивол

                    категории -> животни -> охлюв

Съвременно значение

Едро рогато домашно животно с черен косъм, което се отглежда за мляко и месо и се използва за впрягане. 

Произход на думата

Думата бивол е стара заемка от латински. Днес е основно название във всички български диалекти.

Примери

С очи като бивол, пуля се като бивол в трици. 

Ям като бивол. Ям много. 

Когато засвирят биволите с кавали. Никога. 

Очи като на бивол. Големи очи.

Бивол от муха не взема. 

Биволицата е черна, ама бяло мляко дава. 

Плува в блаженство като бивол в гьол. 

Знание

Както волът, така и биволът е свещено животно, свързано с труда и прехраната на българина от векове. В ежедневието той се радва на голяма почит. Символизира плодородие, сила, устойчивост, здраве. Неслучайно бѝчо е нарицателно определение за човек, който е едър, набит, здрав, як като бивол. За да изрази уважението си към тези домашни животни, народът чества празниците на Св. Силвестър – 2 януари, и Св. Модест – на 18 декември. И двамата светци се смятат за покровители на впрегнатия добитък – волове, биволи, коне, магарета.  Силвестри (наричан още Карамановден, Волски празник, Риначовден) е вторият ден на Сурваки, посветен на впрегнатния добитък. Този празник има определено очистително предназначение – свързан е с обичая да се чистят (ринат) оборите. Биволът е характерно животно и заради големите си очи.

zachary-pearson-thC1uwWdMfM-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Бивол на бели петна; Брѐза – често срещано лично име на биволица на бели петна; Брѐжко – име на бивол или биволче на бели петна.   

Разпространение

Ловеч; Никопол; Ботевград; Павликени; Кюстендил; Софийско.

Примери

Стоян си нищо не рече, той стана заран по-рано,
запрегна брези биволи и си на нива отиде
да оре църни угари,
да сее бела пченица
. Народна песен от Ихтмиманско

Два брези бивола, отпред ги шопче тегли. П. Р. Славейков

Произход

Название на бивола или бика (от турски).

Разпространение

Югозападна България; Източна България.

Примери

Всяко имане си има таласъма – може да се яви като куче, като маймуна, като буга. Й. Йовков

Произход

Биволица, малко биволче, мило, гальовно обръщение към животните.

Разпространение

Ботевград.

Примери

По-рано имахме в двора един бивол и едно прасе. А сега една биволица, един турмак (бивол), галенце. Ал. Гетман

Произход

Впряг биволи или волове. Думата е заета от гръцки, където означава ‘две, чифт’.

Разпространение

Леринско; Гоцеделчевско.

Примери

Лудо ле, море, младо ле, излезни в Стамбол чаршия, купи си зевгар волои, изорай рамни дворои. Тракийска народна песен

Произход

Лад бивол; малакѝня (мала̀чка) –биволица; мала̀че – биволче. Думите са заети от турски. 

Разпространение

Ихтиманско; Съчанли, Гюмюрджинско; Пловдивско; Казанлъшко;

Севлиевско; Свищовско.

Примери

Обади се от козлука малкото малаче. А. Каралийчев.

Малакинята ни се гони и ще има малаченце. Речник на българския език 

Произход

От глагола рикам в значение ‘муча, рева’, по звука, който издава животното. Най-често се отнася до биволи,  волове или магарета.

Разпространение

Ихтиманско.

Примери

Рика като бивол. Диалектен архив

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.