Боб

                    категории -> растения-> боб

Съвременно значение

Едногодишно растение от семейство бобови, чиито шушулковидни плодове и зърната от тях се употребяват за храна; фасул. 

Произход на думата

Думата е общославянска и е сродна със старопрус. babo ʻбаклаʼ и лат. faba ʻбаклаʼ. Значение ‘фасул’ в българския език думата е развила преди 2-3 века, когато растението, пренесено от Америка, се разпространява и в България.

Примери

Бай Михал запали цигарата си, посочи надясно в дола,.., към една сграда, окръжена с градина, насадена с боб. Ив. Вазов

Знание

Бобът е една от основните храни за българина, а супата и яхнията, приготвени от него, се считат за национални ястия.

Осмислянето на боба като важен елемент от българския бит личи и във фразеологизмите:

Гледам на боб / Хвърлям боб. Предсказвам бъдещето, гадая с помощта на бобови зърна.

— Ти стани, облечи се, изкарай говедата и на връщане отбий се при баба Злата да ти хвърли на боб. Тя много познава, всичко ще ти каже. К. Петканов

Да ти гледам баби на боб, да видим какъв ти се пада на честта. Д. Войников

На (от) боб на зърно. Диал. Нарядко, рядко. А такива като Лачката — служащи и продавачи в магазини — бяха от боб на зърно и затуй всички ги забелязваха. К. Калчев

 <Ни> зърно боб, не струвам. Нищо (не струвам). 

Аз — казва — съм завършил философия, доцент съм в университета. обаче в казармата философията не струва зърно боб. Г. Краев

tijana-drndarski-oD7H_J-vJm4-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Южно Крумовградско, Източно Гюмюрджинско, Дедеагачко (само във вар. с фасул).

Примери 

Днеска варим бигюрже. Диалектен архив

Пàстра бигюржа. Диалектен архив

Б’ала бигюржа. Диалектен архив

Произход

Думата е общославянска, коренът ѝ се открива в старобългарския глагол варити със значение ʻготвя, варяʼ.

Разпространение

Ивайловградско, Софлийско.

Примери 

Сол нямахме. Налагаше се да опитаме може ли да се яде безсолен фасул. Всички се убедиха, че такова вариво не струва счупена пара. Сл. Трънски

Произход

Думата назовава друго бобово растение, но в някои диалекти има и значение ‘боб’. По произход е общославянска, сродна с литовска, латвийска и староиндийска дума с подобно значение.

Разпространение

Щипско (успор. с боб), Кумановско, Кратовско, Скопско, Тетовско, Гостиварско, Галичничко, Дебърско, Стружко, Охридско, Битолско, Леринско, Прилепско, Велеско, Южно Смолянско.

Примери 

Ще вечеряме грах. Диалектен архив

Произход

Думата е заемка от турски.

Разпространение

Княжевацко, Пиротско, Нишко, Царибродско, Сливнишко, Трънско, Брезнишко, Софийско, Пернишко, Елинпелинско, Самоковско, Панагюрищко, Пазарджишко, Пловдивско, Чирпанско, Асеновградско, Девинско, Смолянско, Ксантийско, Хасковско, Ивайловградско, Крумовградско, Гюмюрджинско, Дедеагачко, Свиленградско, Димотишко, Узункюприйско, Кешанско, Малгарско, Малкотърновско, Лозенградско, Бунархисарско, Одринско, Бабаескийско, Чорленско и Чаталджанско.

Примери 

Това време магерът почна да нарежда масата и донесе една голяма паница с димяща и ароматна чорба от фасул. Елин Пелин

Станка предложи на свекър си и той прие да засеят нивата с фасул, пипер, праз, чесън, кромид и тютюн. Г. Караславов

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.