Ботуши

                    категории -> облекло -> ботуши

Съвременно значение

Високи, обикновено кожени обувки до коляното, които предпазват краката от студ, сняг, вода.

Произход на думата

Думата е заета от румънски, същият корен се открива във френски, английски и испански език, а също и в някои славянски – полски, чешки.  

Примери

Бай Ганьо беше облечен в бозави шаячни дрехи, с нечистени, запрашени ботуши, врата му завързан с една голяма траурна кърпа. Ал. Константинов

Разсърди са Марко Кралявичин, / че си бръкна във левия ботуш. / Извади си потайното нохче, / че си ръгна Муса Кесиджия. Народна песен

Прабългарите от Волжска България са ходели обути в ботуши (сапоги). И. Т. Иванов

Знание

В българската култура ботушите са важна част от облеклото. В миналото ботуши са могли да носят само богатите хора и военачалниците.  Затова ботушът става символ на власт и сила. Това личи и във фразеологизма: 

Под ботуша. Под робството, потисничеството.

В разговорния език се употребява друг фразеологизъм, в който неудобният ботуш се уподобява на неспокойство и постоянно притеснение: 

Къде го стиска ботуша. Какво тревожи, притеснява някого. 

В българския език се откриват няколко названия за тази част от облеклото – една прабългарска дума: сапоги, една с вероятен славянски произход: лапчуни, една заемка от турски: чизми, една от френски през румънски: ботуши и една от италиански през гръцки: калцуни. Това словно разнообразие отразява връзките на нашия език с други през вековете. То се дължи също така на мястото на този тип обувки в българското традиционно облекло.  Ботушите не са част от носията или от ежедневните дрехи на българите, те са характерни за военните, за властимащите, а в по-ново време за пътуващите. Неслучайно бай Ганьо носи ботуши, когато пътува из Европа. А героят на Ст. Чилингиров в цитирания пример прилича на чужденец, обут в лапчини или калцуни.

mostafa-mahmoudi-3OZr-hLbsq0-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Това е старото название на този вид обувки. То се открива в старобългарски. Учените смятат, че е прабългаризъм. През Възраждането все още се употребява, но постепенно е напълно изместено от новата заемка ботуши. Думата се съхранява и до днес в руски език, в който е заета от български.


Произход

Думата е заета от турски в български, сръбски, хърватски и словашки. Думата означава и ‘високи до над коляното ботуши’.

Разпространение

Софийско; Пернишко; Трънско; Гоцеделчевско; Благоевградско; Дупнишко; Петричко; Разградско; Шуменско.

Примери

Беше обут с тесни бозави панталони и с чизми до над колената. Йовков. Депо, с тежки войнишки чизми, вървеше бодро. Елин Пелин.

Произход

Значението на калцуни е ‘висока до коляното обувка, изработена от груб плат’.

Думата е заета от гръцки, но по произход е италианска. Интересно е да знаем, че от гръцки е заета и в други славянски езици: сръбски, хърватски, словашки. 

Разпространение

Софийско; Кюстендилско; Пловдивско; Асеновградско; Смолянско; Маданско.

Примери

Ако баба ти е щрапала с калцуни, ти що се фръцкаш неделен ден с чепици? А. Гуляшки

Калино, бяло момиче, / .. / теб тук да не завара, / на да завара майка ти / на Тунджа, на мостовете — / да ти дреите продава: / ризите и сукманите, калците и калцуните. Народна песен

Произход

Вид зимни обувки от аба или от мека кожа. Според учените тези думи могат да произхождат от праславянски или при тях се смесват славянски и турски/персийски корен.

Разпространение

Пирдопско; Асеновградско.

Примери

На другите две страни, ... е всичко, което Айвазиян е могъл да накупи в течение на няколко години: шити пешкири, кърпички, чорапи, лапчуни. Ал. Константинов

Така той, наистина, изглеждаше на чужденец сред нашенците лете по джилетка, … а зиме с наметнати бозеви палта и с лапчини или калцуни на краката. Ст. Чилингиров

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.