Бръмбар

                    категории -> животни -> бръмбар

Съвременно значение

Общо название на клас твърдокрили насекоми, някои от които са вредители по житните култури и други растения.

Произход на думата

Произхожда от бръм, звукоподражателно междуметие заради звука, характерното жужене и бръмчене, което издават тези твърдокрили насекоми. 

Примери

Влезе ми бръмбар в главата – имам някаква натрапчива мисъл за нещо и не мога да се освободя от нея.

  Имам бръмбари в главата – хрумват ми неразумни идеи.

 

Знание

Бръмбарите имат приспособления, с които могат да се „бият“ помежду си и да летят. В света има стотици видове бръмбари. За разлика от египетския свещен бръмбар, наречен скарабей, който е символ на възкресението и властта, в българския фолклор често бръмбарът е повод за хумор или леко пренебрежение, защото голяма част от видовете бръмбари в България са вредители, макар и красиво оцветени. Някои от тях се хранят с тор. Оттук идва и поговорката: Ако тръгнеш по пчелата, ще те отведе на меда, ако тръгнеш по бръмбара, ще те отведе до сметта. 

paulo-ziemer-oV3zTK7vuP0-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Общо название на всякакви гадинки, сравни със съвременната дума буболечка.

В старобългарски названието е сходно: бѫбарь. 

Разпространение

Югозападна България; Дебърско; Банско; Копривщица; Пирдоп; Златица.

Примери

Кацна бръмбар на трънка и захвана да бръмка. Елин Пелин

Произход

Названията са общи за бръмбара и пчелата поради сходството, което народът открива между тези насекоми, заради жуженето. 

Разпространение

Югозападна България; Дебърско; Банско; Копривщица; Пирдоп; Златица.

Примери

Бръмбале  са напалатиле бръбоат (Бръмбари са нападнали картофите). Копривщица

Борбунята са йомнали патераса. (Бръмбари са нападнали картофите). Момчиловци, Смолянско

Имъ зимни брумбъли, им черни (Има зимни бръмбари, хем черни). Старозагорско

Произход

Дребно кафеникаво бръмбарче, което е опасен вредител по зърнените храни; житната гъгрица е особено опасна за житните култури. Народът я нарича още бъбрица, смесено от бръмбър и гъгрица.

Разпространение

Названието е разпространено из цялата диалектна територия.

Примери

Грахът, за да не лови гъгрица, тряба, след като се очука, да се остави да пренощува една нощ на месечина. Запис от Западна България

Ръж ли? Де по това време ръж, пък и колкото имаше, гъгрици я изядоха. К. Петканов

Произход

Название на бръмбара в гатанки. Думата е звукоподражателна.

Произход

Название на най-едрия бръмбар в България, който има рогчета, наподобяващи еленови рога. Той е черен на цвят.

Примери

Най-едрият нашенски бръмбар е големият рогач. На цвят той е чернокафяв, а на дължина достига до 5 см. Речник на българския език

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.