Буря

                    категории -> природни явления -> буря

Съвременно значение

Много силен, стихиен вятър, придружен с дъжд, гръмотевици и светкавици, а понякога със сняг.

Произход на думата

Думата е с индоевропейски произход, среща се във всички славянски езици, открива се още в старобългарски: боурꙗ.

Бурята като атмосферно явление се характеризира със специфичен шум, окачествяван като вой. Този признак е залегнал в нейното название, свързвайки я с думи в индоевропейските езици, които означават ‘рев’ или ‘вой’.

Примери

Бурята беснееше немилостиво. Елин Пелин

Бурята бишка циглити на каштата. Рибарица, Етролополско

Знание

Вятърът и бурята са страховити и трудни за овладяване природни явления, затова в културата на индоевропейските народи те често пъти са обожествявани. В индоиранската традиция богът Вятър и богът Гръм се считат за прародители на всички поколения митологически герои. В гръцката митология особено място заема Еол. Той е приятел на безсмъртните богове и е надарен с възможността да укротява и призовава ветровете.  

В българския език съществуват няколко названия за буря, като повечето са домашни. А в българските пословици и фразеологизми личи значението на това природно явление в светогледа на българите:

Бурята минава, пясъкът остава. Употребява се за драматични събития, след които хората оцеляват. 

Риба се лови в бурно време. В смутни времена може да се обогатиш.

Който сее вятър, жъне бури. Думи на пророк Осия, употребяваме ги за човек, който сее раздори, които се обръщат срещу него.

Буря в чаша вода. Много шум и тревоги за нещо незначително.

Затишие пред буря. Привидно спокойствие пред голямо събитие.

В литературата бурята често е символ на борбата, която ще доведе до по-справедлив живот. Например:

Там… там буря кърши клонове,

а сабля ги свива на венец;

зинали са страшни долове

и пищи в тях зърно от свинец,

и смъртта й там мила усмивка,

а хладен гроб сладка почивка!

До моето първо либе, Хр. Ботев.

johannes-plenio-2QUvkQTBh5s-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Много силен зимен вятър, придружен със снеговалеж; снежна буря.

Думата виелица е славянска по произход със значение ‘вия, извивам’ най-вероятно заради кръговите движения, които прави снегът, носен от вятъра.

Разпространение

Софийско; Белоградчишко; Севлиевско; Родопи.

Примери

Ка е зима, ка е виелица. Софийско

 Гулямъ велицъ и навън. Севлиевско

Навънка е еднà стрàшна виелица. Белоградчишко

Кат пеят петлите ште вали даш, и млого лоша дърча, вийалица и стут. Софийско

Други път излиза вятър, подига се виелица и на замръзналото поле се носят облаци от сняг. Й. Йовков

Произход

Мрачно време с дъжд, мокър сняг, вятър, студ, лапавица. 

Думата е с индоевропейски произход. Среща се и в други славянски езици. Учените свързват думата с индоевропейски корени със значение ‘влажно, лошо време’.

Разпространение

Трънско; Годечко; Югозападна България.

Примери

На дърчу най више излезу влци. Трънско

У таа дърча за нищо не е. Искрец, Софийско

Произход

Пороен дъжд.Учените приемат, че думата е звукоподражателна, свързват я с глагола лопам, хлопам, назоваващ звука на дъждовните капки върху покривите на къщите.

Разпространение

Разградско; Ботевградско; Тетевенско; Пирдопско.

Примери

Лопето е без вятър, а с вятър буря. Галата, Тетевенско

Произход

Много силен и изобилен проливен дъжд.

Произходът на думата порой не е ясен. Повечето учени смятат, че сме я заели от албански, където съществува дума с подобно звучене и значение ‘поток’.

Разпространение

Смолянско; Пещерско; Гоцеделчевско; Разложко; Троянско; Радомирско.

Примери

Пурой съ викъ едрийъ силен дъш, с вятър или без вятър. Троянско

 Дай, Боже, силни дъждове, да потече той матни порое. Радомирско

Забръска дъжд. В началото — слаб, рядък, той се усили полека-лека и към седем часа,.., се превърна в истински порой. Др. Асенов

 

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.