Царевица

                    категории -> растения-> царевица

Съвременно значение

Едногодишно високо растение с дълги, тесни листа и плод на кочани с едри зърна.

Произход на думата

Думата има домашен произход.

Други форми: цàревица (цàревина).

Примери

Докато жънеха и вършееха, царевиците растяха все по-високо, пущаха кафяви копринени пискюли. Димитър Талев

Знание

Царевицата е пренесена от Америка в Европа през 16. в. По–късно тя се превръща във важна земеделска култура за българина. който я отглежда за зърно, силаж и за зелен фураж, т.е. това е основна храна както за хората, така и за домашните животни.

В българския език съществуват няколко названия от домашен произход – царевица, печенка, също гугуля и гълъб по имената на птиците, които се хранят с растението. 

Има и няколко заети от румънски и турски думи, които показват, че българите са общували със съседните народи на Балканите.

wouter-supardi-salari-HE_MjmWh9eQ-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Названието произхожда от старобългарското влахъ със значение ʻрумънецʼ.

Разпространение

Малкотърновско, Лозенградско, Бунархисарско, Бабаескийско, Мидийско.

Примери

Ей таквùи махàл’ки нъврзълъ влàшкътъ. Диалектен архив

Произход

Думата се образува от гу-гу звукоподражателно на звука, издаван от гълъбите, които често се хранят с царевица.

Разпространение

Източно Малкотърновско.

Примери

Набрах гугуля. Диалектен архив

Произход

Думата произхожда от старобългарското голѫбъ ‘гълъб’, понеже гълъбите често се хранят с царевица.

Разпространение

Русенско, Силистренско, Кубратско.

Примери

Царевицата, която носи различни имена, тъй напр. папур, мисир, кукуруз, мамули, гагуци, гълъби и моруз, и ечемикът се раждат навсякъде из страната. Диалектен архив

Произход

Думата се употребява във всички славянски езици, в румънски, унгарски и турски. Учените предлагат различни хипотези за произхода ѝ.

Разпространение

Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Оряховско, Белослатинско, Монтанско, Врачанско, Червен бряг, Луковитско, Мездренско, Ботевградско, Тетевенско.

Примери

От другата ми страна се зеленеят избуяли кукурузя. Т. Влайков

Произход

От румънското Mamula със значениеʻженски гърдиʼ.

Разпространение

Никополско, Плевенско, Троянско, Исперихско, Тервелско, Добричко, Шуменско, Варненско, Котелско, Провадийско, Бургарско, Западно Елховско.

Примери

Искам да видя какво са посеяли нашите в нивата, дето е на самия бряг: жито или мамули. А. Каралийчев

На другия ден чичо Иван нареди жена си да отиде сама да сее мамули и рано-рано замина за града. Христо Радевски

Произход

Думата е заета от турското misir ʻцаревицаʼ.

Разпространение

Свищовско, Павликенско, Великотърновско, Преславско, Еленско, Сливенско, Ямболско, Корчанско, Костурско, Кукушко, Гоцеделчевско, Сярско, Зиляховско, Драмско, Ксантийско, Девинско, Смолянско, Гюмюрджинско, Одринско, Димотишко, Узункюприйско, Бабаяскийско; Петричко, Валовищко.

Примери

Мисирите бяха хвърлили кочани и завързали зърно, но бяха още зелени като зелено море. Ц. Гинчев

Произход

От турското momorоz със значение ʻцаревицаʼ.

Разпространение

Княжевацко, Царибродско, Сливнишко, Трънско, Кумановско, Кратовско, Велеско, Щипско, Брезнишко.

Примери

Царевицата, която носи различни имена, тъй например папур, мисир, кукуруз, мамули, .. и моруз, и ячмикът се раждат навсякъде из страната. Диалектен архив

Произход

Поради тънките листа и общия вид на растението, което напомня тръстиката, думата папур ‘тръстика’ назовава царевица в някои диалекти.

Разпространение

Севлиевско, Габровско, Дряновско, Тревненско, Казанлъшко, Старозагорско, Чирпанско, Чаталджанско.

Примери

Една вечер, в първите дни на октомврия, бяха се събрали на двора на чифлика стотина селяни и селянки на тлака да белят папури. Ив. Вазов

Произход

Думата произхожда от общославянския корен пек–, който се вижда в   пека, печене. Открива се още в старобългарски: пекѫ ‘пека’. Названието на растението се опира на възможността царевицата да се пече. 

Разпространение

Тетовско, Гостиварско, Галичничко, Дебърско, Стружко, Охридско, Битолско, Прилепско, Гевгелийско, Леринско, Кайлярско, Воденско, Ениджевардарско, Солунско.

Произход

Думата произхожда от арапка с изпадане на начално а.

Разпространение

Ивайловградско, Крумовградско, Дедеагачко, Софлийско.

Примери

Белите, моми, белите, / да йобелиме рапката, / да йожениме момите. Народна песен

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.