Черен дроб

                    категории -> части на тялото -> черен дроб

Съвременно значение

Черният дроб е вътрешен орган, разположен в коремната кухина, който отделя жлъчката и произвежда червените кръвни телца. Такъв орган имат човекът и гръбначните животни.

Произход на думата

Думата дроб е от корена на дробя ‘троша, разкъсвам, разчупвам нещо на малки части’. Този корен е много древен и е запазен и в други езици.

Примери

с ногама и сь дробомь вь ѫтробѣ вьнѫтрь. Хлудов паримейник (Изх 12:9)

Наблизо пържеха мекици и на него много му се искаше да си хапне, но пърженото вредеше на черния му дроб и той с досада преглъщаше. А. Наковски

Когато някой извадеше от търбуха на прасето дроб, далак или друга карантия, те [кучетата] неволно се потътрузваха напред, облизваха лигите си и скимтяха от нетърпение. И. Петров

Знание

Дробът е една от най-характерните съставки на българските ястия, които се приготвят за пълнене на печеното агне на празника Гергьовден – обичай, наследен от древните традиции за посрещането на пролетта. Първите пролетни дни бележат началото на летния цикъл от слънчевия кръговрат. Тези обичаи се спазват в България и до наши дни, заради значението им в стопанския и културния живот на хората.

В някои селища във връзка с тези празници се извършва теглене на кантар, който се поставя на дроб – ¼ или ½ . Като се има предвид произхода на названието дроб – от глагола дробя, може да се направи заключението, че и този обичай е свързан с използването на дроба за празничните ястия, а като цяло – с представата за частите от слънчевия кръговрат в природата, която представляват първите пролетни дни.


Дробът има своето място и в ритуалните тържества, с които се почита смъртта на покойник. По време на обичая намесник, при който се призовава духа на умрелия стопанин на помощ в дома, на трапезата се поставя тепсия с хляб и тепсия с месо и дроба на овен. Хлябът и месото с дроба се раздават на всички присъстващи, докато не свършат.

Image-Content-liver

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е заемка в българския език от персийски през турски.

Разпространение

Самоковско; Пирдопско; Троянско; Свищовско.

Примери

Вие що не си гледате даскалъка, ами сте тръгнали по този хубостник, чума черна да го порази направо в черния джигер! В. Нешков

Насреща му се зададе търговец, възседнал едно конче, ама не конче, а ангел небесен!.. Хайде чорбаджи! Нали си мераклия? Тъкмо за тебе стока. Само сърце е. Само сърце и бял джигер. Чудомир

Гледа като котка на джигер. Поговорка

Разпространение

Казанлъшко; Корчанско.

Примери

Чер джигер, бял джигер. Казанлъшко

Произход:

Думата произлиза от корен, който днес се вижда в думите вътре и вътрешност.

Разпространение:

Странджа.

Примери

Сь же рече цѣлиши ми ѩтра. Сборник със слова от Григорий Богослов.

Болѣвъ ѩтрꙑ своими лютѣ. Синайски патерик

Части внѹтрьнѧѩ срьдьце и слезеню и дѹшникъ и ꙗтро и сꙑрище. Диоптра от Филип Монотроп.

Разпространение

Странджанско.

Примери

Тое пупер (пипер) млого пари – изгури ми жигерет. Странджа

Разпространение

Самоковско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.