Черница

                    категории -> растения-> черница

Съвременно значение

Дърво с дребни сочни плодове и с листа, които служат за храна на копринената буба; дуд. По същия начин се наричат и плодовете на дървото

Произход на думата

Думата произхожда от прилагателното чер, черен с наставка –ица поради черния цвят на плодовете на дървото.

Примери

Тук, под голямата черница, между дебелите извити корени, беше седнал Билял и свиреше с хармониката си. Й. Йовков 

Дядо Йордан седеше върху отъркана овнешка кожа край старата корубеста черница. Г. Караславов

Знание

Черницата е широко разпространена в България. Тя е сравнително ниско дърво, чиито листа се използват за основна храна на копринената буба, а от плодовете ù се приготвят сладка, вина и сокове.

 

В българския език са запазени както домашни, така и заети от турски и гръцки названия на черницата. Те отразяват връзките на българите със съседните народи.

viviane-pasta-5ISAVM_RoD0-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата навлиза в българския език чрез турски dut от арабски.

Разпространение

Видинско, Кулско, Ломско, Княжевацко, Нишко, Пиротско, Царибродско, Белоградчишко, Монтанско, Врачанско, Берковищко, Мездренско, Ботевградско, Пирдопско, Сливнишко, Трънско, Брезнишко, Софийско, Пернишко;  Узункьоприйско, Северно Чаталджанско, Южно Крумовградско, Южно Смолянско;  Лозенградско, Южно Елховско

Примери

Софрата не се поддавала на описание: .. А плодове! Покрай благоухаещите кауни и карпузи — .. — покрай гроздето „чауш“ и цариградски дуд, бял и морав, и екзотичните: фурми, ананас, нарове, смокини. Хр. Бързицов

 Той пристига, нарамил един кош, в който има краставици, череши, ягоди, дуди като бял корал. А. Каралийчев

Произход

От новогръцкото μούρη със значение ʻчерница – плод и дървоʼ.

Разпространение

Дебърско, Стружко, Охридско, Южно Костурско, Кайлярско, Западно Петричко

Произход

От средногръцкото συκαμινα със значение ʻплод на черницаʼ.

Разпространение

Източно Сливенско, Ямболско

Примери

Сикаменцъ нема вече. Диалектен архив

Произход

Думата е наследница на старобългарската ягода със значение ‘плод’.

Разпространение

Силистренско, Исперихско, Тервелско, Добричко, Варненско, Провадийско; Шуменско и Преславско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.