Чорапи

                    категории -> облекло -> чорапи

Съвременно значение

Част от облеклото, изработена от памук, вълна или коприна, която се обува на краката. Чорапите се носят от мъже и жени и имат различна дебелина и дължина.

Произход на думата

Думата е  арабска по произход, заета е от турски. 

 

Примери

Младата стопанка се разшета из стаите. Тя отвори сандъка с чеиза си и извади хубави вълнени чорапи, ризи и други дрехи. К. Ламбрев

Знание

В българската култура чорапът е важна част от облеклото. За това съдим и по фразеологизмите:

По чорапи. Тихо, незабелязано. 

Чорапът се разплита. Нещо тайно започва да се разкрива.

В детската литература остава незабравима героинята от едноименния роман на Астрид Линдгрен – Пипи Дългото чорапче. Нейното име идва от начина ѝ на обличане с един подълъг чорап. 

mockup-graphics-YHmZBuNCLvQ-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е със значение ‘дебели чорапи от аба без ходила, дълги до коленете’. Учените не са изяснили произхода ѝ, допускат праславянски корен.

Разпространение

Югозападна България.

Примери

У нас бечви са плетени вълнени чорапе до колената. Дупнишко

 

Произход

Думата е българска. Образувана е от нога, стара праславянска дума за крак, и наставка –ица. Коренът на думата се открива в старобългарски.

Разпространение

Самоковско; Пиротско.

Примери

Ногавица викаме на чорап без стъпало. Самоковско

Кучето му задрало ногавицу. Пиротско

Произход

Думата е заета от новогръцки, но е италианска по произход и е свързана със старинно латинско название за чорап. Открива се още във Влахобългарските грамоти. Обикновено назовава дълги до коленете чорапи.

Разпространение

Видинско; Кюстендилско; Асеновградско; Казанлъшко; Смолянско; Силистренско; Кукушко.

Примери

Еднаж бае Петровата невеста се наканила, уплела шест чифта чорапи и пратила му ги по бае Петра, че Кефалът и зиме, и лете на босо или в калци обуваше кърпените си и прекърпвани големи обуща. А. Страшимиров

Кой ка види, секи се чуди. / ... / ала зайо калци до колена. Народна песен

Език и култура

Калците се осмислят като важна част от мъжкото и женското облекло и затова се свързват с някои човешки желания и действия. Това личи в диалектните фразеологизми:

Влязъл ми е въглен в калеца. За момък или девойка — искам да се женя. 

Женски калец. Мъж, който проявява интерес към женски работи и се меси в тях; женчо.

 Сипали ми са сол в калеца. Заседявам се дълго на гости и не се сещам да си ида.

 

Произход

Думата е  арабска по произход, заета е от турски в български, сръбски, хърватски, албански и гръцки. Обикновено назовава къси плетени чорапи.

Разпространение

Ихтиманско; Луковитско; Ломско;  Котленско; Павликенско; Троянско; Ямболско.

Примери

Севда шеташе горе, боса, само по терлици. Г. Караславов

Език и култура

В българския език се откриват няколко названия за тази част от облеклото – една българска дума: ногавици, една с вероятен славянски произход: бечви, две заемки от турски: чорапи, терлици, които са поразпространени от домашните названия, и една заемка от италиански чрез гръцки: калци, която също е честа в диалектите. Това словно разнообразие отразява връзките на нашия език с други през вековете.

 

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.