Човка

                    категории -> части на тялото -> човка

Съвременно значение

Предна издадена рогова част на устата на птица, с която тя кълве.

Произход на думата

Съществителното клюн е образувано от същата основа, от която се образува глаголът кълва. В диалектите са отбелязани и названия кълвун, калвун и редица техни варианти. Всички те имат  звукоподражателен произход – свързани са с междуметието, назоваващо звука, който се чува при почукване с човка на птица. Такива са повечето от названията, означаващи човка. В две селища в Пловдивско дори е отбелязана думата чук със значение ‘човка’. Това обяснява многообразните варианти при тези названия.

Думата човка също е със звукоподражателен произход – образувана е от корена на глагола чукам.

Със звукоподражателен произход е и названието кофтун  и неговите варианти.

Съществителното гага е от турски произход.

Примери

Враната пак изчезна. След малко тя отново се върна, като носеше в човката си едно гроздено зърно. Елин Пелин

Знание

 

 

 

Човката е много важна част от тялото на птиците. С нея те се хранят, като издават специфични звуци. Именно въз основа на тези звуци в българския език са възникнали десетки диалектни названия на човка, които показват колко огромна е творческата сила на българите в назоваването. Има само една заета от турски дума – гага, и тя често се употребява с отрицателен смисъл. Особено когато се пренася върху човек, както е във фразеологизма: Пъхам си, навирам си гагата – ‘Меся се там, където не трябва, проявявам някакъв неоправдан интерес към нещо’.

paolo-chiabrando-DxMtLaEwMAs-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Беленско; Свищовско; Еленско; Котелско; Чирпанско; Карловско; Тетевенско; Благоевградско; Сярско.

Разпространение

Разложко.

Разпространение

Старозагорско; Новозагорско; Валовщко; Сярско; Драмско.

Разпространение

Велинградско.

Разпространение

Тетевенско.

Разпространение

Великотърновско; Габровско; Тревненско; Ловешко; Казанлъшко; Старозагорско; Благоевградско.

Разпространение

Мездра; Луковит; Своге; Плевенско; Белослатинско; Дупнишко; Самоковско; Софийско; Панагюрско.

Примери

От време на време подсвирваше немирен кълвач, който прелиташе от дърво на дърво и упорито чукаше със здравия си работен клюн. П. Здравков

Щъркелите се прибираха по салплъците, .., гръмко и тържествено започваха да тракат с дългите си клюнове. Й. Йовков

Со клюн че го изпарчи и после че го яде. Борйе, Гора

Разпространение

Кюстендилско; Елена; Плевенско (единични селища); Пловдивско; Пернишко; Благоевградско.


Разпространение

Видинско; Белоградчишко; Монтанско; Берковско; Сливнишко; Кюстендилско; Пернишко.

Примери

Клюницата на щъркът е млого дълга и цървена. Бурел, Сливнишко

Разпространение

Белоградчишко; Монтанско; Радомирско; Кюстендилско.

Примери

А пък той с никаква бургия не се въртял, ами с една пъстра клювница дълбае дупката. Йордан Радичков

Разпространение

Видинско; Монтанско (единични селища).

Разпространение

Дряновско; Великотърновско.

Разпространение

Асеновградско; Доспатско; Девинско; Първомайско; Ардинско; Крумовградско; Харманлийско; Драмско (Чеч).

Разпространение

Асеновградско; Доспатско; Девинско; Първомайско; Ардинско; Крумовградско; Харманлийско; Драмско (Чеч); Свиленградско; Драмско; Еленско; Гоцеделчевско.

Разпространение

Малкотърновско – Странджа; Харманлийско; Драмско.

Примери

Куфтачъ (кълчавачът) куфте (кълве) със куфтунъ. Драмско

Разпространение

Павликенско; Горнооряховско; Беленско; Търговишко; Котелско; Лясковско; Еркеч; Поморийско; Харманлийско; Тополовградско; Елховско; Ямболско; Карнобатско.

Примери

Вържете им гагите… Аз съм ги ловил, , ама дорде не им се вържат гагите, никого не пущам при тях. Ц. Гинчев

Гагата му (на камилското птиче) е закривена на върха като въдица. П. Берон

Ух (във) градината ни хлезат (влязат) и терси (търси) да иде (яде) с гагата. Провадийско

пъхам си, навирам си гагата – Фразеологизъм в значение ‘Меся се там, където не трябва, нито е желано, или проявявам някакъв неоправдан, ненужен интерес към нещо’

Произход

Думата е название на кълвач, само в някои диалекти означава човка.

Разпространение

Гоцеделчевско; Драмско; област Чеч; Костурско; Корчанско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.