Далак

                    категории -> части на тялото -> далак

Съвременно значение

Орган в лявата страна на коремната кухина на човек или животно, който е тясно свързан с функциите на кръвоносната и лимфната система.

Произход на думата

Думата далак е заемка от турски, където думата има същия облик и значение.

Примери

Не е добре със здравето. Има язва,.., пък и далакът го присвива понякога. М. Марчевски

Махнаха и бинтовете му. Остана нещо нередно само в гръбначния му стълб, в жлъчката и далака. Д. Калфов

Кръвта почна да тече още по-бързо по вените и артериите. Заболя го далакът, а в ушите му писна невъобразим шум. П. Незнакомов 

Знание

Според народни вярвания има болест, наречена далак. Тя се причинява от лош дух. Лекуването се извършва при дръвника (мястото, където се секат дърва).

slezka_1200

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Разпространение

Банат

Примери

зым’та й дубèла. Банат

  

Произход

Думата слез и производните ѝ са наследници на старобългарска дума за далак.

Разпространение

Тетевенско; Карловско; Софийско; Беличко; Разложко; Ломско; Охридско; Банско.

  

Разпространение

Врачанско.

Примери

Слезента на свинята е нещо повредена. Врачанско

  

Произход

Разпространение

В старобългарските текстове думата за далак се среща най-често във формата слѣзена.

Примери

о деснѫѭ странѫ лежѧтъ ѩтра акꙑ крѫговатомь образомь сѫща а о лѣвѫѭ слѣзена дльга и ѫзъка сѫщи. Шестоднев от Йоан Екзарх.

тѣмже и кровнаѧ теченїа. ꙗкоже ѿ источника коего ѿ слѣзены стѣкающе. на топлѣе дыханїе по всемѫ тѣлеси расходѧть сѧ. Диалози от Псевдо-Кесарий.

  

Разпространение

Ихтиманско; Видинско; Велеско; Босилеградско; Куманско; Трънско; Бурел, Сливнишко.

Примери

Некой млого обичаю печену слезенку од овцу, я па не ю обичам. Бурел, Сливнишко 

Разпространение

Плевенско; Никополско; Софийско; Брезнишко; Тетовско; Пернишко; Велеско; Дебърско; Разложко.

Примери

  

Произход

Заемка от гръцка дума със същото звучене и със същото значение.

сплѝница 

сплѝнка

Разпространение

Хасковско; Кукушко; Видинско; Смолянско; Ардинско; Маданско; Момчилско; Златоградско; Габровско; Ксантийско; Прилепско; Солунско.

Примери

Пържих сплина и дреб. Солунско

  

Произход

Произходът на думата може вероятно да се свърже с глагола раста.

Примери

Лѣвѫю же странѫ растъ бывает кꙋпно разлваѧ и разлѹаѧ гѹстое крови.Диалози от Псевдо-Кесарий

дѣтищю егда болѣетъ велика ѫтроба. ли растъ. то ръжнѫ мѫкѫ ти дрождъѧ привѧзати. Медицински листове от Псалтира на Димитър

 нѣкто отъ отьць растомь своимь болѣ. Синайски патерик

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.