Добрина

                    категории -> абстрактни понятия -> добрина

Съвременно значение

Качество на човек, който извършва нещо полезно за другите хора; доброта.

Произход на думата

Думата е общославянска, праславянска по произход. Откриваме я в старобългарски като : добрость, доброта, а през 17.  в. в езика на новобългарските дамаскини вече в съвременната форма: добрина.

Други форми: добринà, добриньà

Примери

Направѝ ми голèмо добрò. Ръждавица

 Напраил е голема добрина на народот твои. Прилеп

 Пò àрно е да прàи човèк добрина. Прилеп

Гòспод добрини да ти дàй. Костур

добрин’à Тръстеник, Плевенско

 Гулèма добрин’à ни направи. Кюстендил

Добро беше в старо време, дано и сега стане добрин’à. Никополско

 Нèговата добрин’à е като лàмба на плàдне. Видин

А пък ти да ми помèтваш добрината. Леринско

Знание

Добрината е много важен елемент от поведението на хората. В българската култура доброто се възприема като голяма ценност, като важно качество на всеки човек. В християнството доброто дело е основно изискване за вярващия, който с добродеяние може да стане праведник и да заслужи вечен живот в рая. И според модерните разбирания добрият човек е приет и обичан навсякъде, той може да бъде лидер след колегите си, душата на приятелската компания, опора на всички в семейството.

 

Доброто присъства в българските пословици и поговорки:

На кучето злината, на пиперя лютината, на човека добрината струват пари.

Ако не видиш злото, не познаваш доброто.

Ако от добро не разбираш, лошавото не виждаш ли?

Без Бога добро не бива, без него и зло не става.

Бой са от Бога, прави добро, нехай от никого.

Бягаш от добро, зло ще та сполети.

Да би добро правило, та би помен оставило.

Де отходяш, добро? — Въз друго добро.

Дето старо се не почита, там за добро недей пита.

Доброто без зло не отличава. Доброто винаги си е добро.

Доброто са чува, а лошото по-скоро.

Доброто само са хвали.

Доброто с добро са заплаща.

Доброто са скоро забравя.

Привардяй се от злото, за да видиш доброто.

С добро зимаш и хапката на челяка от устата.

С чуждо добро добър да си лесно е.

Хаир да не видиш! – клетва. На хаир — благопожелание,

В художествената литература има многобройно примери за добротворци – герои, които правят добро с желание и всеотдайност. Като баба Илийца от „Една българка“,  като Серафим от едноименния разказ на Йовков, като Моканина от „По жицата“ на Йовков.

 

Ето примери от литературата:

Блазе му, който умее

за чест и воля да мъсти

доброму добро да прави, 

лошия с ножа по глава, 

пък ще си викна песента.

Хайдути, Хр. Ботев.

 

 

Дай на мама, дай на тате

здравье, сила и живот,

мир, любов на всички братя

и добро на наш народ!

Молитва, Иван Вазов

 

Илийца е умряла отдавна. Но полуумрялото дете оживя и сега е здрав левент и се нарича майор П. Покойната му баба, като му е разказвала тия събития, говорила му, че вярва, че дължи оздравяването му не толкова на небрежната молитва на сърдития калугер, колкото на добрината, която не можла да направи, но искала от сърце да направи. Една българка, Иван Вазов

anastasiia-krutota-VvM8h5TnWUg-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Всичко, което е хубаво, положително, полезно за хората. Думата е със същия произход като добрина.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Бърже го добро пристигна/ и много имане спечелил. Чепеларе

Да го нàйде три добрà: да утепа црн арàпин, да си зèме мàлка мома. Кюстендил

 Товà не è добро. Ихтиманско

Вàрдим ги за зло и добро. Чепеларе

 На добро да се не нàдаш. Връбница, Софийско

Но какво  й добро намерѝла. Суходол, Софийско

 Од добро  нъ ъ стигнул до туй. Видинско

Да му прати ду чèтири добра. Самоковско

Дал Бог добро. Общобългарско

Доброто со добро се плàтва. Костурско

Произход

Думата е арабска по произход, заета е от турски.

Разпространение

Родопи, Югозападна България.

Примери

Напраи тоя аир, да видиш и ти добрò. Годечко

 Да е аир’. Родопи

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.