Дръжка на сечиво

                    категории -> оръдия на труда -> дръжка на сечиво

Съвременно значение

Част на сечиво, уред, съд или друг предмет, за която той може да се хване, да се държи.

Произход на думата

Думата дръжка е от корена на глагола държа, който е общославянски и се открива в старобългарски.

Примери

Стоян се полюшва, едва що не пада от оградата и потреперва, дългата дръжка на секирата му, надяната на ръката, тихо се чуква в някой камък. Д. Талев

Знание

Дръжката е много важен елемент от много инструменти, с които си служат хората. Дръжки са изработвани още от древността, за да могат хората да обработват камък, дърво, а покъсно и метал. Затова има и много разнообразни названия на дръжката в българските диалекти. Повечето от тях са производни на домашната дума дръжка с различни наставки, срещат се и думи, образувани от старата славянска заемка топор. А заемката от турски сап с нейните варианти показва в какви връзки е влизал българският народ в дългата си история.

pexels-susanne-jutzeler-sujufoto-1383766

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

В диалектите се срещат много различни по звучене и наставки варианти на основното название.

Разпространение

Видинско; Нишко; Врачанско; Софийско; Трънско; Царибродско; Босилеградско; Благоевградско; Странджа; Маданско; Белослатинско; Скопско; Петричко; Разложко; Щипско; Прилепско; Драмско; Костурско; Охридско; Солунско

Примери

Длъгу си гу сторил дръжелиту на декьелю. Солунско

Разпространение

Софийско

Разпространение

Пазарджишко; Ботевградско; Смолянско; Ардинско, Маданско; Грудовско

Примери

Жънеме със сърп, тъка имяше зъби и ряжеше, и дървено държалу имяше. Волак, Драмско. Има си Тошко деветдесет и девет залисии:.., виното или ракията ще преточи, плуга ще посчука, за лопатата и за мотиката нови държала ще направи… М. Георгиев; Гората не плаче от секирата, ами от държалото. Поговорка.

Разпространение

Шуменско

Произход

Думата е заета от турски.

Разпространение

Силистренско; Русенско; Добричко; Шуменско; Бургаско; Пловдивско; Хасковско; Малкотърновско; Лозенградско; Одринско; Чаталджанско; Ксантийско

Примери

Сап на ножа, на кусера има сап уд деру. Еркеч, (Козичано) Провадийско; За да се не хлъзга гладкият сап на мотиката. З. Стоянов;

Впуснаха се … и с тия сапове тъй ги биха, щото ще приказват и на оня свят. Ц. Гинчев

Разпространение

Дедеагачко; Смолянско

Произход

Названието произлиза от общославянската дума топор, която учените смятат за стара иранска заемка.

Разпространение

Плевенско; Великотърновско; Тетевенско

Примери

Нарамили брадвите нагоре с топоришките. Елин Пелин; И кото върза Тошко с едно дълго въже за крака, съседко Петко най-напред го нагости хубаво с топоришката на секирата. А. Каралийчев; Дечо Порът запрати топоришката чак в другия край на двора. Чудомир; Дето топорът, там и топоришката. Поговорка.

Произход

Думата се открива със значение ‘дръжка на брадва’ в хроника, преведена от гръцки на старобългарски през 10. в., но запазена в преписи от 15 – 16.  в., както и в Сборника Златоструй от X век.

Примери

спаде с топорща сѣвѹ желѣꙁо Хронографска компилация от съчинения на Георги Синкел и Юлий Африкан; топорище ѥлисѣево водѹ прорази и секырѹ ѿ глѹбины изнесе Златоструй

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.