Хубост

                    категории -> абстрактни понятия -> хубост

Съвременно значение

Съвкупност от външни или вътрешни положителни качества, които хората харесват, одобряват.

Произход на думата

Думата се открива в българския език от 17 в. насам в новобългарските дамаскини: хубость. Тя е заемка от персийски и е сродна с ирански и староиндийски думи.

Други форми: ху̀бост, у̀бост, у̀бос, у̀бус, убавинà, убавиня.

Примери

Везир пред чадър седеше. / Гледал Гергана, чудил се, / чудил се хубост таквази / де се е зела на село. П. Р. Славейков

Език свещен на моите деди, / разбра ли някой колко хубост, мощ / се крий в речта ти гъвкава, звънлива? Ив. Вазов

Ах, споменът за нейната хубавина / влече и мами ми сърцето! П. Р. Славейков. В труда стои, другарю мой, хубавината. Ст. Михайловски

Омиле ми трънска убавиня. Народна песен

Пък и панагюрци, известни със своята практичност, не оставят природата само за „убавиня”, както казват сами. С. Радулов

Знание

В българската култура хубостта се осмисля като много важна характеристика на света и хората. Външната красота и вътрешната добрина на човека са изключително ценни според българите. Само хората, които притежават и двете, са достойни за възхищение и уважение. В художествената литература, а и в народното творчество героите се описват като надарени с хубост, лични, обаятелни. В своите постъпки и отношение към другите те проявяват добрина и се възприемат като образец за подражание. Такива герои можем да открием и в произведенията на Вазов, Елин Пелин, Йовков , и у съвременните  автори. 

В традиционните обичаи любимата / либето и невестата задължително трябва да са хубави. Млади красиви момичета или момчета се избират за различни ритуали за здраве и плодовитост като лазаруване, коледуване, сурвакане и др. 
В българския език съществуват пет основни названия за хубостта от домашен произход – красота, лепина, доброта, личбина, гиздосия.  Употребява се рядко една заемка от турски гюзелик. А найчестата дума хубост е стара заемка от персийски, която отдавна не се възприема като чуждица. Това разнообразие от думи, при това предимно български, доказва колко важна е хубостта в българския поглед към света.

cristina-anne-costello-NIfc1ddy7KE-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е българска, образувана е от корена гизд със значение ‘украса’ и наставки –осия и –авина.

Разпространение

Разложко.

Примери

И вижте я: трепка елицата млада. / Децата я гледат с любов и наслада. / Каква красота! И каква гиздосия! / На връхчето грее звездица. Краси я! Цв. Ангелов

Коня яхам — коня аджамия, / мома любя — лепа гиздосия. Ц. Церковски

Стано, Яно, цръвена ябуко! / Умиле ми твоя убавина, / убавина, Яно, гиздавина! Народна песен

Произход

Думата е заета от турски. От същия корен в български е и прилагателното гюзел ‘хубав’.

Разпространение

Добричко; Новипазарско.

Примери

Тва зъ гюзелик йе. (Това е за красота). с. Съчанли, Западна Тракия

Произход

Думата е българска, открива се още в старобългарски: доброта, добрость и означава както ‘външна хубост’, така и ‘вътрешна красота, съвършенство’. Среща се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Разпространение

Видинско; Кюстендилско; Самоковско.

Примери

Е, стига си ми казвал добрините на момата, рече той, покажи ми сега и лошевата страна, зере сърце ми като на конец виси. Ил. Блъсков

Всички си спомнуват за невястата, за нейната веселост и добрина. Т. Влайков

На кучето злината, на пиперя лютината, на човека добрината струват пари. Пословица

Произход

Думата е българска, открива се още в старобългарски: краса, красота. Среща се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Разпространение

Югозападна и Централна България.

Примери

Ой та тебе, бяла Донке, / де зе, Донке тази юбос, таз красота? Народна песен

Па имах коса голема – за една красота беше. с. Рибарица

Бре че хубости, бре че чудесии! дивеше се дядо Матейко, като гледаше тия райски красоти, които само праведниците ще видят. Елин Пелин

Отечество любезно, как хубаво си ти! /… / При всеки поглед нови, по-нови красоти: / тук весели долини, там планини гиганти. Ив. Вазов

Нейната красотия сякогаш млада. Б. Горанов

Произход

Думата е българска, открива се още в старобългарски. Среща се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Разпространение

Югозападна България; Трънско; Брезнишко; Тетовско.

Примери

Ела! Светът е пълен, дружке мила, / със лепоти и със очарования. Ст. Михайловски

Недей тъжи Българийо, / .. / пред теб стои началото / и бъдещето грей. / Гради във него лепости. Ив. Вазов

Произход

Думата е българска, образувана е от корена лик/лич и наставките –ба, –бина. Коренът се открива в старобългарските думи ликъ ‘лице’, личьнъличен, хубав’, личити с­ ‘виждам се’. Оттук може да направим извода, че хубостта е нещо, което се вижда, личи, което е налице. Думата е с праславянски произход и се среща във всички славянски езици.

Разпространение

Югозападна България

Примери

Та ми зеле Яна от Янина, / тая била лична за приказна. / … от онега крала от Немечко, / що завиде Янина личбина, / и посака той Яна да земи. Народна песен

Кажи, Велико, кажи ми / кой ти йе даде личбата? / Дал си от бога паднала? / Дал си от земя никнала? Народна песен

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.