Извара

                    категории -> храни-> извара

Съвременно значение

Млечен продукт, подобен на сирене, получен чрез варене на суроватка или от пресечено мляко.

Произход на думата

Думата има домашен произход и произлиза от глагола изварявам във връзка с начина на приготвяне на продукта.

Примери

Къде е Бог?… Защо да се преструвам,
че селският ми двор не е олтарът,
във който Дух небесен съществува
като надежда и като извара. Николай Милчев

Майка ти прави вретена, а сестра ти ги продава, из нашта герджик маала за чисто брашно смесено и за горчива извара. Диалектен архив

Водата, която тече от прясното сирене, се нарича суроватка или укапка. Тя се събира и се вари, та излиза от нея извара или отвара. Северозападна България

Знание

Изварата се причислява към така наречените блажни храни, които се изключват по времето на строгите пости, когато хората не приемат месо, яйца, млечни и месни продукти. Прилагателното име блàжен е различно от блажèн. Първото (блàжен) се използва предимно за храна и означава ‘ястие, което е от животински произход или съдържа продукти от животински произход (месо, мас, мляко, яйца, масло и др.)’: блажна храна. Второто прилагателно (блажèн) означава ‘този, който изпитва блаженство, щастие’: блажен човек. 

lena-kudryavtseva-Zrc_NGb3eAA-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата произлиза от влах ‘румънец’, в старобългарски влахъ. Тази дума е общославянска, но е много стара германска заемка от келтски, където означава ‘келти’. Тя започва да се отнася до всички романски народи с разрастването на Римската империя. И така славяните заемат тази дума със значение ‘румънец’. В българския език има много названия на храни с корен влаш–, за които се предполага, че и власите, тоест румънците, ги приготвят и употребяват.

Разпространение

Златоградско

Произход

Думата е със същия произход като извара.

Разпространение

Западна България; Добруджа и др.

Примери

От суроватката, която се получава от изцеждането на подсирненото мляко, след изваряването ѝ правят отвара. Сб. Добруджа

Произход

Думата се открива във всички балкански и славянски  езици със същото значение. Затова учените предполагат , че е много стара балканска дума.

Разпространение

Родопи;

Белоградчишко; Ботевградско; Дупнишко; Гевгелийско; Видинско; Пиротско и др.

Примери

В тоя ден се вари урда от мляко с нагорещени камъни. Диалектен архив

Дай урду да попържимо с яйца. Диалектен архив

Ако се блажиш, барем сос прасе да е, а не сос урда. Диалектен архив

Нема да ручам урду. Диалектен архив

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.