Кайсия

                    категории -> растения-> кайсия

Съвременно значение

Плодно дърво с едри и ароматни плодове и вкусна ядка в костилката. По същия начин се наричат и плодовете на дървото.

Произход на думата

От тур. kayısı ‘плод и дърво кайсия’.

Примери

Двамата се настанихме зад порутената каменна ограда на къщата на кръчмарката Неда, под голямата и сенчеста кайсия. П. Незнакомов

— Щом узрей кайсията, ще ме заведете да си прибера костилките, да не ги изчукат ратаите. Ем. Станев. 

Няма я онази порта стара / със ковано чукче и халка, старата кайсия — над дувара да ми махне с чукаща ръка. Ел. Багряна

Знание

Широко разпространено в България овощно дърво, от плодовете на което се произвеждат компоти, сладка, конфитюри и ракия.

 Ананасова кайсия. Сорт кайсия, разпространен у нас; бадемова кайсия. 

Бадемова кайсия. Сорт кайсия, разпространен у нас; ананасова кайсия. 

Лясковска кайсия. Сорт кайсия, отглеждан в района на град Лясковец. 

Луизетова кайсия. Сорт кайсия, внесен отдавна у нас от Франция. 

Названията на кайсията в българския език отразяват връзките на българския език с балканските – турски, гръцки, сръбски. Те показват и значението на това дърво в бита на българите.

luann-hunt-O3TlS547j7k-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата вероятно произхожда от старо византийско- гръцко название на това дърво и плод.

Разпространение

Сухо, Солунско.

Примери

Вивирукака – дърво кайсия. М. Малецки. 

Произход

Заемка от гръцка дума със същото значение. Диалектните варианти се образуват с различни наставки.

Разпространение

Бургаско, Ивайловградско, Поморийско, Узункюприйско, Казанлъшко, Русенско, Севлиевско, Старозагорско, Ямболско, Малкотърновско, Пирдопско, Гюмюрджинско, Тополовградско.

Примери

Цели в бяло като невести бяха сливите, в нежно-розово — прасковите и зарзалите. Й. Йовков 

Само на две крачки от него минаваше селският път, над който сплитаха клони току-що прецъфтелите зарзали и вишни. П. Бобев

 Ради следеше как тънките клончета на зарзалата се зачервяват, а кафявите им пъпки наедряват и се пукат. Природата се събуждаше под живителния лъх на пролетта. Ст. Мокрев

Произход

Думата е домашна, от праславянски корен със значение ‘който има остри листа’.

Разпространение

Кюлевча, Шуменско.

Произход

Думата е с неясен произход.

Разпространение

Кирово, Средецко.

Произход

Думата е с неясен произход, възможен е турско-арабски произход. Среща се и в сръбски език.

Разпространение

Факия, Средецко и Калотино, Софийско.

Примери 

Дотекла е река Тунжелие,/ та довлече дорво шефталие. Диалектен архив

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.