Кълвач

                    категории -> животни -> кълвач

Съвременно значение

Горска птица, която има много яка човка и прави гнездата си в дупки по дърветата. Тя се храни с насекоми, които вади под кората им с кълване.

Произход на думата

Думата е образувана от глагола кълва ‘удрям с човка, откъсвам частици от нещо с клюн’ (в старобългарски кльвѫ) и наставката –ач. Тоест думата означава ‘този, който кълве’. 

Примери

Птица дългоопашата,

вдига врява сред гората.

Чука, трака, кат ковач

и нарича се…? Кълвач (Петя Борисова „Опознай гората. Гатанки“ Ч. 2.)

Знание

В приказките и легендите на различни народи по света наричат кълвача горски скулптор, защото клюнът му се движи като длето с висока скорост по време на дълбаенето в дървесината. Смята се, че кълвачите имат изключителна структура на клюна, черепа и езика.  

bernal-fallas-7Vp_TYlVOeA-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

От старобългарски дѣтѧль, произхожда от стар глагол ‘бия, удрям, дълбая’. Птицата е наречена така заради уменията ѝ да си служи с клюна.

Разпространение

Банско; Шуменско; Батак; Родопите; Кюстендилско; Белоградчишко.

Примери

Детелино, калино,
детел дърво кълвеше,
три тресчици мяташе,
та коя ги сбираше..
Из „Кълвач дърво кълвеше“, обредна песен

Произход

Произхожда от  корен на думи за жълт цвят, с който се отличава птицата (този цвят преобладава в шарената окраска на кълвача). В старобългарски жльнь е едно от имената на кълвача.

Разпространение

Елешница, Софийско; Търновско; Царибродско.

Примери

Жълвътъ кълве. Жълвъ многу нападъ фчелите. (Кълвачът много напада пчелите.) Севлиевско

Произход

Думата произхожда от клюв ‘клюн, човка’ заради умението на птицата да си служи с клюна. Затова други названия са клюводървица, клунодръвица, клюви-дърво – от съчетанието на клюв и дърво, буквално ‘който кълве дървото’.

Разпространение

Кюстендил; Брезник; Белоградчишко; Ресен; Ихтиманско; Гоцеделчевско;

Брезнишко; Царибродско.

Примери

Нусо му длък като на клуви дръво. (Носът му е дълъг като на клюводървец). Село Сапарево, Дупнишко

Клунодръвица та клуе дръвото. Кюстендилско

Произход

От клюкам ‘чукам, тропам‘; оттук клюв-клюв е подражание на звука, който се издава при кълване.

Примери

Клюкавец – птица кълвач. Н. Геров

Произход

Названията са преносни и произхождат от думи, с които в представите на хората се свързва кълвачът: дървото, чукането с клюн и коването, удрянето по кората.

Примери

Ковач – птица кълвач. Н. Геров

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.