Картофи

                    категории -> растения-> картофи

Съвременно значение

Едногодишно културно растение с подземни грудки, които се употребяват като храна.

Произход на думата

Името е навлязло чрез румънското cartof oт немското Kartoffel.

Други форми: картòф (картòфeл, картòл).

Примери

Минаваме край тъмни борови гори и широки полета, засети с картофи и захарно цвекло. Н. Фурнаджиев

Знание

Картофите са сред най-отглежданите за храна на човека растения в света. Те присъстват широко и в българската национална кухня, от тях се приготвят предястия, ястия, печива и салати.

 

Названието се среща и във фразеологими:

Като чувал (торба) с картофи падам (изтърсвам се и др.). Тежко, тромаво падам. 

По вътрешната стълба като чувал с картофи се изтърси Балавачев. Н. Антонов

Петърчо се покатери по стената и се пусна като торба с картофи в сламата, зарови се в нея и заспа. К. Ламбрев

jeshoots-com-fp1x-X7DwDs-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата боб е сродна на стари названия със значение ʻбаклаʼ, значение ‘фасул’ думата развива преди 2-3 века, когато пренесеното от Америка растение боб навлиза и в България. Съчетанието влашки боб е старо название на картофите, пренесени у нас от Румъния.

Разпространение

Мездренско, Западно Тетевенско.

Примери

У нас картофите дошли много късно,.., Най-напред лясковските градинари преди 130-140 години ги донесли от Румъния и затова дълго време нашият народ ги наричал с името „Влашки боб“. Сл. Петров

Език и култура

В българския език само названията гулия и влашки боб са домашни, но са малко разпространени. Останалите названия на картофа са заети от немски, румънски, гръцки, турски, италиански, унгарски. Това разнообразие от чужди думи показва по какви пътища е проникнало растението картоф в България, тъй като то е пренесено от Америка в Западна Европа.

Произход

Думата назовава преди всичко растението земна ябълка, но в някои диалекти се употребява и за картоф. Тя е общославянска и е свързана с праславянски корен със значение ‘буца, топка’, следователно названието се опира на външния вид на картофите.

Разпространение

Казанлъшко; Южно Гоцеделчевско.

Примери

Като малки много ручахме гулии. Диалектен архив

Произход

Названието е заето от румънски диалекти.

Разпространение

Ботевградско, Троянско, Панагюрищко, Пазарджишко, Благоевградско, Щипско (във вар. с компир), Галичничко.

Примери

Тук се сее ръж, пшеница, .., боб, тикви, барабой. Ив. Вазов

Произход

Названието е заето от немски – Krumpir. В българските диалекти има различен звуков състав.

Разпространение

Смолянско, Пловдивско, Крумовградско, Гюмюрджинско, Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Княжевацко, Пиротско, Нишко, Сливнишко, Трънско, Брезнишко, Софийско, Пернишко, Самоковско, Монтанско, Берковишко, Босилеградско, Пирдопско, Елинпелинско, Кюстендилско, Дупнишко, Петричко, Валовишко, Сярско, Тетовско, Скопско, Кумановско, Кратовско, Делчевско, Гостиварско, Дебърско, Стружко, Охридско, Битолско, Прилепско, Гевгелийско, Велеско, Щипско; Врачанско; Пловдивско.

Примери

… за тях си тя ще готви по-простичко — ще варне чорбица от компир, от фасул или от балгур. Т. Влайков

Кога нема круша, че едеш компир. Поговорка

Произход

Названието се образува от немската заемка компир.

Разпространение

Южно Благоевградско, Гоцеделчевско;  Разложко.

Примери

Помаците казват комби, а ний картофи. Диалектен архив

Произход

Названието е заето чрез гръцки πατάτα от италиански patate, patata.

Разпространение

Корчанско, Южно Костурско, Воденско, Солунско, Кайлярско, Ениджевардарско, Кукушко, Драмско, Зиляховско, Девинско, Ксантийско, Смолянско, Асеновградско, Хасковско, Южно Тополовградско, Лозенградско, Бунархисарско, Мидийско, Бабаескийско, Димотишко, Узункюприйско, Дедеагачко, Малгарско, Кешанско, Чаталджанско.

Примери

Видният чешки учен Константин Иречек .. пише: „Пататите (картофи, барабой) тепърва сега полека-лека се разпространяват“ Сл. Петров

Произход

Названието е дошло в българския език чрез турски Macar със значение ʻунгарецʼ от унгарското Magyar. То отразява схващането на българите, че унгарците са пренесли картофите в България.

Разпространение

Западно Разложко.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.