Кебап

                    категории -> храни-> кебап

Съвременно значение

Ястие, приготвено от месо на късчета, печено обикновено на шиш.

Произход на думата

Думата е заета от арабски през турски език.

Примери

Тогава в сърцето му кипеше недоволство и злоба към силните и тия, които въртяха кебапите и пиеха старо вино. Л. Стоянов

Той не бе вкусвал сърнешко месо, но Стамен неволно го подсети и сега все му се привиждаше димящ хайдушки кебап на шиш. В. Андреев

Знание

Кебапът и кебапчето се утвърждават като важен елемент от балканската кухня. Названията им са заети от турски в повечето балкански езици. А в Родопите се среща домашното название печенка, което точно отразява приготвянето на месните късчета чрез печене.

suad-kamardeen-3lnsCAQm23U-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Това са названия на цилиндрично оформени късове смляно месо с подправки, които се пекат на скара. Думите имат същия произход като кебап.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Обърна се към чирака си: Иди да вземеш едно кило вино и петнайсет кебапчета. Т. Харманджиев

Върху изнесена на плочника маса Вучо беше сложил мангал с жар и върху нея скара. Той печеше кебапчета. Г. Белев

Произход

Думата означава ‘кебапче’ и произхожда от общославянския глагол пека, който се открива и в старобългарски: пекѫ. Названието е свързано с начина на приготвяне на продукта.

Разпространение

Родопи.

Примери

Захванахме пък там нов занаят: да печем печенки на улицата. Ив. Вазов

Произход

Названието може да е свързано с диалектната дума праснина ‘месо от прасе’, тъй като често кебапът се прави от свинско месо.

Разпространение

Свищовско; Белене.

Произход

Думата е със същия произход като кебап.

Разпространение

Разложко; Добринище, Банско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.