Кирка

                    категории -> оръдия на труда -> кирка

Съвременно значение

Железен инструмент с две удължени остриета и дълга дървена дръжка, предназначен за разкопаване на твърда почва.

Произход на думата

Думата кирка е заемка от руски, където е проникнала от тюркски езици.

Примери

И копаят с кирките, ровят с ръце, търсят сънуваното злато. Ст. Станчев

Копаем канал за водата – отвърна Риза и заби кирка в земята. Б. Несторов

Знание

tim-foster-qefCF3r4Eoc-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата търнокоп е съставена от два корена, които се откриват съответно в трън и копая, като и двете думи са общославянски и съществуват още в старобългарски.

Разпространение

Нишко; Видинско; Врачанско; Царибродско; Трънско; Тетевенско; Плевенско; Никополско; Шуменско; Варненско.

Примери

Един ръждясал търнокоп, не знам къде забравен, попитал лъскава една секира: “Що блести всегда лицето ти? Ст. Михайловски

Произход

Думата е заета от турско kazma в същото значение.

Разпространение

Охридско; Дебърско; Софийско; Пирдопско; Самоковско; Дупнишко; Благоевградско; Разложко; Драмско; Ксантийско; Прилепско; Смолянско; Асеновградско; Ардинско; Пловдивско; Одринско; Лозенградско.

Примери

Фенерът закачен на крушата — под крушата сам дядо Бушо. Привел се над казмата и дълбае ли, дълбае. О. Василев

Под кривата елха изкопаха дупка с казмата. Е. Томова

Шило бодило по гора одило, сите търне изело? — Казма. Гатанка

Произход

Думата произлиза от общославянския глагол копая. Той се среща още в старобългарски.

Разпространение

Хасковско; Пазарджишко; Бургаско; Малкотърновско; Лозенградско; Дедеагачко; Енос, Сярско; Петричко; Солунско; Дебърско; Скопско.

Примери

Миньорът желае с копача в ръката при земните тайни no-скоро да спре. Цв. Ангелов

Разпространение

Воденско; Костурско.

Примери

Со копачката копаме и извавяме каменя. Костурско

На другия ден те дойдоха с копачка и лопати и почнаха да разчистват изворчето. Елин Пелин.

Произход

Произхожда от старобългарското съществително мотыка, което е наследник на общославянското *matyka.

Разпространение

Босилеградско; Елховско; Солунско.

Примери

Мотикътъ съ  готуъ, хъ нъострих и дръжъльантъ му кладъх. Солунско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.