Колело

                    категории -> оръдия на труда -> колело

Съвременно значение

  1. Колелото е приспособление с кръгла форма, което, като се върти около своята ос, привежда в движение превозно средство, уред, механизъм и под.
  2. Велосипед.
  3. Предмет или фигура с форма на кръг.

Произход на думата

Произлиза от старобългарската дума коло, която също означава ‘колело’. Същият корен се открива например в думи като кола и околен.

Примери

Колело – състои се от главина, спици, наплат и шина. Плевенско

Колелото се състои от следните части: овито е с желязна шина, под шината има наплати, от наплатите вървят спиците, които са заловени в главината, а главината я държат 4 (х)алки, вътре има пурия, то е късо джилязо куфо. Плевенско

Младият момък докара пред портата на Глаушеви тежка, грубо сглобена двуколка с дебели железни шини на колелата. Д. Талев

Знание

Колелото в повечето религии и митологии е символ на кръговрата на живота и на вечно обновяващата се природа. И в българската традиционна култура колелото се употребява при изпълнението на някои ритуали за здраве в народните вярвания. Например през колелото се провират децата, когато има епидемия. Обредните хлябове имат кръгла форма, защото кръгът е свързан с божественото и вечното. Кръг се рисува над главите на светците в християнството. Златен венец украсява главите на древните езически богове, а и на царете и вождовете от древни времена.

Названията за колело в българския език са предимно домашни, открива се само една заемка от турски.

smart

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

От старобългарската дума коло в същото значение.В диалектите е запазено и третото значение на думата: ‘фигура с форма на кръг’.

Разпространение

Белоградчишко; Западно Берковско; Трънско; Сливнишко; Своге; Мездра; Ботевградско; Западно Луковитско; Западно Тетевенско.

Примери

Месечината кога грее и около нея има начървено-пожълтело коло, като наплатете какво са окол главина… показва, че ще зафане дълго време суша. Софийско

Разпространение

Единични селища в Плевенско.

Разпространение

Странджанско.

Примери

Занното ми коле вейке не върши работа. Странджанско

Произход

Думата произлиза от общославянския глагол търкалям.

Разпространение

Свищовско; Родопско.

Примери

Куршумите се цопнаха, като оставиха за минута няколко малки търкала по водата. Ив. Вазов

В черно търкало ме остави животът. Така го преживях. Ек. Томова

Наквасих таркалото фав вода, че се е рассòхнало (разсъхнало, разглобило). Родопско

Разпространение

Самоковско

Единични селища в района на Своге.

Произход

Означава малко колело.

Разпространение

Самоковско.

Произход

Названието е заето от турската дума tekerlek, която означава ‘колело, обръч, кръг’.

Произход

Думата произлиза от общославянския глагол точа. Обикновено обозначава ‘кръгъл брус, който се върти на ос и служи за точена на сечива’.

Разпространение

Видинско; Ломско; Монтанско; Врачанско.

Примери

Зуза натискаше духалото, въртеше точилото, а Скорецът удряше с чука. Елин Пелин

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.