Комин

                    категории -> бит -> комин

Съвременно значение

Иззидан отвор в сграда за преминаване на дима от печка, огнище и под., който стига до покрива и се издига над него

Произход на думата

Комин, както и камина, са стари латински заемки, свързани с думата caminus ‘пещ, огнище’.

Примери

Не дохòдяй през врàтцата,/

а дохòдяй прес кумѝню,/

ше ти туря стол да стъпиш. Шуменско; 

Пот кумин да седи/ моми да слуша. Койнаре, Белослитинско;

Дèто кумин не пуши, там прокопсия нема. Русаля, Великотърновско;

Тука има кумине висòки. Самоковско; 

От коминя до огнището. Рибарица, Етрополско;

И тòя запуши комин ‘oжени се’. Видинско.

Знание

В българската народна култура коминът поражда различни асоциации. Тъй като е разположен над огнището и през него излиза димът, той е символ на къща, в която има живот, в която живее семейство: това личи във фразеологизма: И тòя запуши комин ‘oжени се’.

В последните години в българската култура е навлязло вярването, че през комина влиза Дядо Коледа и носи подаръци на добрите деца. 

 

Но коминът е също проход, през който могат да влизат и излизат нечисти същества, таласъми, болести, нещастия. Коминът може да привлече погледа на крадци и т.н. За такова осмисляне има примери във фолклора и литературата:

Старецът затворил добре вратата, бръкнал в пазуха и извадил шапката. Дяволът скочил, дръпнал шапката, турнал я на главата си, уловил се за дима над огнището и изскочил през комина.

Из Дядо Божил и дяволът Елин Пелин.

Къщата да изгори, дългът из коминя изскача. Поговорка.

Циганката като стане сутрин и погледне от катуната кой комин се пуши, него туря на око за през деня.sandra-grunewald-11jADbzurZw-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Горнооряховско; Великотърновско.

Примери

Врабчето послуша съвета на патето, внесе едно след друго пиленцата си и ги нареди в празната кратунка, която висеше като ухо над камината. В нея дядо Иван си държеше солта.

 Из Ането А. Каралийчев

Произход

Думата е заета от турски: ocak ‘огнище, пещ, комин’.

Разпространение

Асеновградско; Бобощица, Корчанско; Гоцеделчевско; Дервент, Дедеагачко;  Дупнишко;  Етрополско;Кукушко; Пернишко; Пирдопско; Прилепско;  Родопи; Софийско; Самоковско;  Свищовско;  Севлиевско;  Странджанско; Царибродско

Примери

Като пушака не излиза прес оджàка ша вàли. Етрополско; У оджако виси синджир за котело. Царибродско;  Мàстор напраил на еден човек оджак. Прилепско; Оджàко не тегли. Дупнишко; Йа излèзни из тèсни оджàци. Кралев дол, Пернишко; Добрà сас одайà бѝла,, сал оджàко криф. Бобощица, Корчанско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.