Копче

                    категории -> облекло -> копче

Съвременно значение

Пришито към дреха приспособление, обикновено с кръгла форма, което служи за закопчаване.

Произход на думата

Думата е заета от турски освен в български и в сръбски, хърватски, словенски, албански, румънски, гръцки. Всички балкански езици използват тази дума. Учените предполагат възможен унгарски или друг произход.

Примери

Разкопча най-горното копче на ризата си и с наслада пое утринната прохлада. А. Каралийчев. 

Облечен е в черно излъснато палто със затъкнат карамфил; отпред се синее кадифяна жилетка с жълти копчета. М. Кремен

Тя беше внимателна, кърпеше му чорапите, пришиваше копчета на ризите му. М. Марчевски

Знание

В историята на европейската материална култура копчето се появява сравнително късно – едва през 13. в. в Германия се откриват следи от съвременно копче. Вероятно и в българското облекло навлиза късно заедно с названията за копче.

 

Копчето е важен елемент от облеклото, но поради своя малък размер често се смята за незначително. Затова и хората, които се сравняват с копче, се възприемат като нищожни хора без право на глас. Това личи и във фразеологизмите:

Като копче мълча.  Съвсем мълча. 

“Копче“ не мога да кажа (река). Не възразявам за нищо, съгласен съм с всичко.

engin-akyurt-hG9134G43qk-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е заета от гръцки.

Разпространение

Асеновградско; Панагюрско; Пирдопско; Софийско; Девинско.

Примери

Кокалче викаме на копче. Асеновградско

Произход

Думата е българска. Открива се във всички славянски езици, макар и с различни наставки, защото е от праславянски корен със значение ‘примка’. Съществува смислова връзка между примка и копче – те служат за съединяване на две части.

Разпространение

Белоградчишко; Ботевградско; Белослатинско; Великотърновско;

Габровско; Еленско; Ловешко; Плевенско; Пловдивско; Санданско; Сливенско; Софийско; Тетевенско.

Примери

Зетят откъсва една петелка (копче) от антерията на баба си и тръгват да настигнат сватбата. СбНУ VIII

Отдолу риза пак шита, прибрана, закопчана с пъстри петлици на шията. Сп. Теменуга, 1881, кн. 2

Я седни ми на колено, / да отпетляш ред петлици, / да ми видиш кошулята. Народна песен

Произход

Думата е заета от турски, но е персийска по произход. Сродна е с гръцки и латински думи със значение ‘парà’. Със същата дума се назовават и други малки кръгли предмети като пуловете на таблата, дребни пари и др.

Разпространение

Асеновградско; Белоградчишко; Ботевградско;

Видинско; Врачанско; Великотърновско; Годечко; Дупнишко; Еленско;

Ихтиманско; Карловско; Кюстендилско; Ломско; Монтанско; Оряховско;

Пазарджишко; Пернишко; Разградско; Самоковско, Силистренско; Смолянско; Софийско.

Примери

Артистката беше облечена в шалвари от тъмночервено кадифе, обшити със сърма и лъскави, златни пулове. Д. Спространов

Над кожената му дреха се виеше пъстра копринена срачица, .. окичена с бисерни пулове. Н. Райнов

Език и култура

В българския език се откриват няколко названия за тази част от облеклото – една българска дума: петелка, три заемки от турски: копче, копчелък, пул и една от гръцки: кокалче. Това словно разнообразие е доказателство за връзките на нашия език с други през вековете.

То отразява също навлизането на копчето като част от облеклото в културата на балканските народи.

Произход

Думата е заета от турски.

Разпространение

Ардинско; Велинградско; Еленско; Сливенско; Маданско; Смолянско.

Примери

Стремената на коня бяха пиринчени, гемът със седефени копчета, а капистрата му цялата в копчелъци и токи. Н. Хайтов

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.