Коза

                    категории -> животни -> коза

Съвременно значение

Домашно животно с права, остра и дълга козина, брада и рога, което се отглежда заради ценните продукти, които осигурява – мляко, месо, кожа.

Произход на думата

  1. В старобългарски език думите коза, козьлъ, козьлѧ означават същото като днес: коза – женски представител на вида;  козел – мъжка коза; козле, яре – малкото на козата, козленце, яренце.  Названието коза има пряка връзка с думата кожа, тъй като козината на това животно е била особено ценена и от нея се е добивала козя вълна, използвана за направа на черги, постелки, чували и други тъкани (в северозападните диалекти общото название за тях е  козиняци).  

Примери

Гатанки: Брада има, поп не е, рога има, вол не е. Що е то? Коза.

Одрано яре през село врещи. Що е то? – гайда, защото нейният кожен мех се е изработвал най-често от козя кожа.

Знание

Още в едно природонаучно съчинение от старобългарската епоха се говори за митичното същество козокошоута – полукоза-полусърна. Следи от митични представи за козлите са оцелели в кукерските игри и редица маски на кукери всъщност изобразяват козли. Те имат способността да гонят злите сили. Във фолклора козата е доста своенравно животно и далеч няма търпението и покорството на овцата. С рогата напред е израз, който вероятно човекът е измислил, наблюдавайки поведението на животните. Той означава настъпателност, непокорство, вироглавство, от виря глава ‘непокорен съм‘.

ray-aucott-xB0e8bDV4ww-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Едър нестриган козел; козел,  който води стадото. Думата е заета от турски език, в който означава ‘козел, пръч’. Поради това днешното с. Еркеч в община Поморие има старо название Козичино.

Разпространение

Поморийско; Девинско; 

Ардинско;

Асеновградско;

Съчанли, Гюмюрджинско;

Смолянско;

Пещерско;

Ивайловград

Примери

А стадата, оглавявани от стройни еркечи, се точат едно след друго.

Село Петково, Смолянско.

Произход

Названия и в трите рода за коза, козел и яре. Може да са названия и за овце. В някои говори двиска, дзвиска е коза, която за пръв път ражда; в други – двегодишна коза. Думите съдържат в себе си корен от числителното две, и обозначават възрастта на животното.

• зъзара̀к – едногодишно мъжко козле

• зъза̀рче – едногодишно женско козле. Думите са със същия произход като двизда̀р, дзвѝска.

Разпространение

Югоизточна България;

Плевенско;

Софийско;

Русенско;

Никополско;

Търновско;

Варненско;

Градище, Севлиевско

Примери

Дзвиздарчинта рудвая мали еренца. (Козите родиха малки яренца.)

Черещница, Леринско-Костурско.

А вчера посред бял ден нападна най-добрата ти дзвиска. Г. Райчев.

Произход

Двугодишна коза. Думата е със същия произход като двизда̀р, дзвѝска. 

Разпространение

Яворово, Асеновградско

Примери

Произход

Мъжка коза, козел за разплод. Думата произхожда от много стар корен, който означава ‘оплождам, давам плод, раждам’.

Разпространение

цялата диалектна територия

Примери

Два пръча имаха Руфатови, брадати пръчове, с два големи чана на вратовете им окачени. Н. Хайтов.

Пърчойте име многу любоф пу  козите. Югоизточна България

Произход

Малкото на козата.

Разпространение

Цялата диалектна територия;

Примери

Еренцата са мали яриня. Югоизточна България

Като яре постригаче

Като прасе опърлаче.

Народна песен

Ериня означава стригана вълна. Оттук народният израз дрън, дрън, ериня означава  ‘празни приказки’.

Мъшките  еренца и яришча ги прудаваме. (Мъжките ярета ги продаваме.)

Запис от Леринско-Костурско.

Йаре – малоно от козата; йаруле.(Яре– малкото на козата).

Българските говори в Албания

 

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.