Курбан

                    категории -> храни-> курбан

Съвременно значение

Обредно ястие, приготвено от печено домашно животно, което се раздава на определен семеен или народен празник.

Произход на думата

Думата произлиза от арабската дума за жертвено животно, жертва. Навлязла е в българския език през турския.

Примери

От заранта градчето опустява. А там [в манастира] се варят курбани, слагат се софри, вият се хора и песни. К. Константинов

Във всяка една къща насред двора са виждаше да гори пещ, на която до устата стои разпослано хлябове и тави с курбан, които са приготвеха за сборените. Ил. Блъсков

Знание

Курбанът е старинен народен празник, по същество представлява жертвоприношение в чест на един от християнските светци, считан за покровител на дадена местност или род. Характерни за Северозападна България са двата старинни празника „светец“ и „оброк“, които по форма представляват ярка проява на старото родово единство. В основата и на двата празника лежи култът към светеца – покровител на рода и неговото имущество. Някога жертвоприношението се извършвало под големи дървета, обикновено дъбове, които са били считани за свещени. След приемането на християнството постепенно обредните дървета са били заменени с кръст. Правенето на жертвоприношение се нарича още „ловене на оброк“.

Когато едно дете боледува и не му минава от баения или лекарства, бабичките предлагат да стане „обричането“ – да му хванат „оброк“. Избира се един светец и в деня на този светец родителите на детето правят празненство.

Примери

Некога тоа оброк са го обрекле старите ора. Рибарица, Етрополско

Кога обрекат оброк – ше колат йагне. Рибарица

Дадох оброк да водим децата на манастир, ако оздравее макя им, та за Богородица ке направим това. Самоковско

В българския език съществуват две домашни названия за обредното ястие на определен празник – оброк и служба, в които личи осмислянето на жертвоприношението като обещание пред Бога за добри дела и като част от служенето на Бога. Тоест и в двете названия ясно личи християнизирането на обреда, който преди векове е бил езически и е целял с жертва да умилостиви божествата, от които зависи оцеляването на рода. Заетото турско-арабско название курбан се утвърждава поради общността на обредите с жертвоприношение в християнството и мюсюлманството.

nasik-lababan-GwZ5ronnqYE-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата  е общославянска, открива се още в старобългарски: оброкъ.  В българските говори означава най-вече ‘обет, обещание да се извърши богоугодно дело’. В няки диалекти се използва със значение ‘обредно ястие, посветено на на празник’ и замества думата курбан.

Разпространение

Ихтиманско; Севлиевско; Тетевенско; Троянско; Северозападна България

Примери

Нъ Ътънасуфден прайът обруци. Женскъ рабутъ ни рабутят. Зъ гуведътъ ръздавът пити зъ здрави. с. Бериево, Селвиевско, диалектен архив

На Петровден, на Илинден, на Свети Илия правим оброци. Шиле или овен го колат курбан на оброка, да вали дъжд, да има берекет. с. Брусен, Тетевенско, диалектен архив

Който лежи тежко болен, запалят му три свещи на столът, обречем оброк, и като дойди оброк, правим рибник – защото е курбан. с. Бели Осъм, Троянско, Диалектен архив

Произход

Думата  е общославянска, открива се още в старобългарски. В някои говори тази дума се използва със значение‘обреден обичай, жертвоприношение’, понеже на празника винаги има и църковна служба. 

Разпространение

Босилеградско; Северна България

Примери

Мулитвеницътъ е гулямъ дървенъ лъжицъ съз дългъ дръшкъ, дет ръссипвът житутъ, нъречину мулитвъ, нъготвину съз мисо и ръздадену зъ здръве. Имъ две мулитви – еднъ зъ помен, зъ умрели и другъ зъ здръви, зъ живи. Това съ казвъ службъ. Трявна, Диалектен архив.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.