Кускус

                    категории -> храни-> кускус

Съвременно значение

Тестен продукт — сушени тестени зрънца от брашно, грис и яйца. Така се нарича и ястието от този тестен продукт – сварен и подправен с масло и сирене.

Произход на думата

Думата има арабски произход, навлиза в българския език чрез посредничеството на турския. Среща се още и като кускòз, куску̀зе, куску̀т, куцку̀ц, кучку̀с.

Примери

Наесен ходеше на много места да точи юфка и да прави кускус най-любимата ни храна през зимата. К. Константинов

Знание

Кускусът е популярно тестено изделие в кухнята на балканските народи, затова и част от названията – кускус, трахана – са заети от турски в повечето балкански езици. Българите обаче са измислили и други имена на този продукт, които отразяват как се приготвя и са свързани с домашни глаголи – триеница, ръсеница, русници.

smart

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е заета от турски, но е персийска по произход. Възможно е да е заета и от гръцки.

Разпространение

Петричко; Ихтиманско; Велинградско; Разложко; Банско.

Примери

Траана не сум прайла. Велинград, диалектен архив

Произход

Названията са образувани от глагола трия, тъй като ястието се приготвя от яйце, стрито през сито с брашно. Сварява се във вода или в прясно мляко.

Разпространение

Странджанско; Никополско; Пирдопско; Свищовско; Великотърновско и др.

Примери

Тъ вечер немаме ляп, та ше сторим триеница да едем. Странджа, диалектен архив

Отсей се чистото брашно и се обърква с вода и става на трофале. Трофалете врат и триеницата готова. Копривец, Беленско, диалектен архив

На времени седа, па стана, та стрия триеница, наточа от качето малко сок и нарежа малко прасица, та ям. Копривщица, диалектен архив

Произход

Названието вероятно произхожда от хрустнùци от глагола хрущя със значение ‘издавам особен шум при раздробяване’, тъй като при приготвянето на кускус се чува такъв шум.

Разпространение

с. Кърналово, Петричко; с. Яново, Санданско;

Гюмюрджинско (днес в Гърция).

Примери 

Русници са тестено ядене за закуска. с. Съчанли, Гюмюрджинско, диалектен архив

Произход

Названието е образувано от глагола ръся, поръсвам във връзка с начина на приготвяне на кускус.

Разпространение

Сливенско; Ямболско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.