Кутре

                    категории -> части на тялото -> кутре

Съвременно значение

Най-малкият пръст на ръката.

Произход на думата

Преносна употреба на думата, чието основно значение е ‘малко куче’. Вероятно произлиза от междуметие за повикване на животни. Среща се и в други славянски езици.

Примери

Нъ ръкъта кутрето. Сярско

Притиснъй си кутрету и млогу мъ були. Карловско

Една мравка взе да пълзи по кутрето, тръгна нагоре между космите на ръката. Анг. Каралийчев

Тя се усмихна и прекара замислено кутрето си по долната устна. Ем. Манов

На лявата ръка тежка, златна гривна падаше току до ставите на палеца и на кутрето. Й. Вълчев

Знание

Малкият пръст на ръката се осмисля от българите като важна част от тялото. Това личи и в израза: Не може да ми стъпи на кутрето със значение ‘някой стои много по-долу от мен по качества и възможности’. Този израз се среща и в диалектите: Не ми е на малешката в значение ‘не може да се сравнява с мене’, Врачанско.

Повечето названия на пръстчето са домашни и са свързани със сравнение с нещо малко или малко животно: маляк, кутре, мишек. И в заетата от гръцки дума кунде също основният признак е малкият размер. Кутрето е част от много детски гатанки, песнички, броилки. Например:

Палчо, събуди се!
Показалчо, разсъни се!
Хайде, среден, стига спа!
Ти, безимен, не разбра!
Кутре, кутре, кутренце,
мое малко момченце,
хайде да си поиграем
както ний си знаем!

А в детските игри преплитането на малките пръсти на двете ръце е знак за приятелство и вярност или клетва за запазване на тайна.

pexels-kevin-malik-9017428

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Производно от прилагателното кунд ‘нисък, къс’, което пък е заемка от гръцкото κοντός ‘нисък’. Възниква като название въз основа на малкия размер на пръста.

Разпространение

Свиленградско; Ивайловградско; Крумовградско; Хасковско; Ямболско; Котленско; Родопи; Хасковско; Драмско; Гюмюрджинско; Елховско; Ивайловградско; Ямболско; Котленско; Сливенско; Хасковско; Ивайловградско; Харманлийско; Болградско.

Примери

Кунде му викат на малкия пръс на ръка. Хасковско

Произход

Други форми на думата: ку̀тльо. ку̀тлек. ку̀тлия. ку̀тлѐнце. ку̀тлец.

Разпространение

Свищовско
Нишко; Корчанско; Асеновградско; Банат; Старозагорско; Приморско;  Свищовско; Казанлъшко; Еленско; Сливенско; Смолянско; Севлиевско.

Примери

Сви си кутлето на кука и на протката почука. Ас. Разцветников

Произход

Названието се образува от прилагателното малък, в старобългарски малъ от праславянски произход. Други форми на думата: малѐшка, малѐшник и словосъчетания с малък: мàл пъ̀рст, мàлук пръ̀с

Разпространение

Софийско; Видинско; Врачанско; Тетевенско; Трънско; Костурско; Солунско.

Примери

Върху малешката на лявата ми ръка има дъговиден бял, нежен белег от сърп. П. Велков

Дек ти е, либе, пръстена, / от десна ръка малешник? Народна песен

Произход

Названието е образувано от съществителното миш, мишка, което е с праславянски произход, въз основа на приликата между най-малкото пръстче и малкото животно.

Разпространение

Пирдопско.

Примери

Ей та тебе, Марко шашкънину, / та ти ли си юнак над юнаци! / Дете има в Дукатина града, / .. / от тебе е три пати по̀ юнак: / с мишек да та фане, ще да та катури. Народна песен

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.