Лампа

                    категории -> бит -> лампа

Съвременно значение

Уред за осветление или нагряване, който произвежда светлина и топлина посредством електрическа енергия, газ, спирт и др.

Произход на думата

Думата лампа е заемка от новогръцки език λάμβα ‘уред за осветление’

Примери

В гостната стая, богато и пременено накичена, осветена от скъпа бронзова лампа, той намери съвършена деморализация. Ив. Вазов

 — От вчера нямаме ток… Бяхме отвикнали от газовите лампи, но добре че не ги изхвърлихме. М. Грубешлиева

Знание

Лампата, кандилото, газеничето се свързват със светлината. Къща, стая, в която нещо свети, е жива къща. Героят от Меча шуба на А. Каралийчев иска да остави газеничето запалено цяла нощ, защото го е страх от крадци. 

Светилникът има широко приложение в религиозните обичаи – храмовете са осветени от полилеи и кандила. Когато умре човек до четеридесетия ден гори кандило, за да осветява пътя на душата към другия свят. Палят се кандила пред иконите в знак на почит и вяра.

В литературата светилникът може да бъде символ на рода, както е в Железния светилник: На малката извита стряха на огнището беше сложен железен светилник, чието ярко пламъче леко се полюляваше и като да плаваше на фитила си в разтопената лой. Из Железния светилник Д. Талев

Светлината и светилникът се възприемат от българите като знание, просвета, стремеж към духовно съвършенство. Още в старобългарската литература св. Климент Охридски е наречен „светилник на българите”. А и в съвременни текстове, макар и рядко, светилници се наричат най–просветените и ученолюбиви хора.

n-tho-duc-XflP8HDNIIk-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Примитивен прибор за осветление. Названието произлиза от глагола видя, който е с праславянски произход, и е свързано с  предназначението на уреда.

Разпространение

Смолянско; Дупнишко.

Примери

Помня дядо как, приседнал край прогорялата печка, палеше цигара от пламъчето на виделцето и мълвеше тихичко. Кр. Григоров

Трябваше да припечелят някой лев, та като се върнат по Димитровден, да донесат по една забрадка на жените, да купят по някое кило сол, газ за „виделцето“, и ако остане — за чувал брашно. Вестник Вечерни новини, 1958

Произход

Малък съд с олио, зехтин или лой и фитил, който се използва за осветление. Думата е заемка чрез гръцки от латинското название за свещ.

Разпространение

Гюмюрджинско; Кукушко; Пирдопско; Разградско; Родопи; Старозагорско; Странджа; Хасковско.

Примери

Две цигански кандила осветляваха мъжделиво тая кръчма. Ив. Вазов

Някога в селото блещукаха газеничета и кандила, сега във всеки дом светят електрически лампи. Вестник Работническо дело, 1958

Произход

Примитивна газена тенекиена лампа без шише, използвана в миналото за осветление.

И на тази дума произходът е ясен за всеки. Името на газеника или газеничето е базирано на газта, която се ползва за осветление. А думата газ е заета от турски, но по произход е английска.

Примери

Край газеника, кой едва блещука, / вечеря, после сън. К. Христов

 — Де ти е лампата, мари! Газеник нямаш ли? Ст. Дичев

Произход

Първобитен прибор за светене. Названието произлиза от корена свет–, който е праславянски.. Интересно е, че думата съществува още в старобългарски език.

Разпространение

Тиквешко; Софийско.

Примери

На малката извита стряха на огнището беше сложен железен светилник, чието ярко пламъче леко се полюляваше и като да плаваше на фитила си в разтопената лой. Дим. Талев

Произход

Уред за осветление във вид на кутия със стъклени стени, в която е поставена свещ или лампа.

Думата е заемка от гръцки φανάρι(ο)ν.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Гарата бе тиха, тъмна и глуха Началникът на гарата с бледен газов фенер в ръка бе единственият посрещач на влака. П. Вежинов

Под светлината на един фенер се мъчехме да налучкаме на картата истинския път за Шахлии. Й. Йовков

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.