Магаре

                    категории -> животни -> магаре

Съвременно значение

Домашно животно от семейство коне, което се използва за пренасяне на товар и като впрегатно добиче за селскостопанска работа. 

Произход на думата

Думата магаре е заета от гръцки и произхожда от старо название за товар, тъй като животното се товари, натоварва да пренася вещи и стоки. Затова магарето обикновено има сама̀р ‘приспособление за носене на товар‘.  

Примери

Пословици и изрази: Магарето си е всякога магаре; Магаре и старо да е, си е все магаре; Магарешка работаизраз на недоволство, когато работата не е свършена добре.

Магаре без самарнещо, което не достига, нещо неуместно, недостатъчно.

Бия самара, да се сеща магарето – намеквам за нещо, но не го казвам директно.

Гатанка: Бавно слиза от баира

                 Сред площада важно спира –

                 дългоух хубавец

                 виден оперен певец. Що е то? 

Магарето – заради дългите уши и разпознаваемия звук, който издава.

Знание

В българската народна традиция магарето е работливо и покорно, но и известно със своя необикновен инат и упорство. Няма друго животно, което да се смята за толкова инатливо, може би защото при прекарването на товара то често е проявявало своеволие и е затруднявало своите стопани. Затова се казва – запънал се като магаре на мост, инатлив като магаре, т.е. твърдоглав, настояващ на своето, който прави напук. Положителните качества на магарето в разказите, басните, народните легенди са скромност, хитрост, пресметливост, а сред отрицателните е основно глупостта. Много често обръщението магаре към човек изразява отрицателно отношение и може да означава, че човекът е прост, недодялан, грубоват или пък че е своенравен и инат.  

ts-sergey-Aw76eFV8h_E-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Диво магаре, думата е заета от турски, където означава ‘див, неопитомен, буен’.

Разпространение

Етрополско

Произход

Домашно животно, родено от магарица и жребец. Думата е заета от турски, където означава ‘керван от животни’.

Разпространение

Из цялата диалектна територия.

Примери

Попът търси катъра, а катърът в яхъра. Поговорка

Улезна Дона в яхъри, изведе девет катъре и до три добри коневе.  Народна песен

От катър ритане, от магаре падане. Поговорка

Произход

Название на магаре или млад, още необязден кон, както и дребен товарен кон. Произхожда от старобългарската дума клюс‘магаренце, муле, катър, общо название за впрегаемо товарно животно’.

Разпространение

Белоградчишко; Димитровградско (Царибродско); Кюстендилско; Разложко.

Примери

И я хочем, и клюся хоче,  ноло када Бог нече (И аз искам, и магарето иска, само дето Бог не ще). Поговорка

Произход

Домашно животно, кръстоска от кобила и магаре; му̀ленце – умалително за малко, още неоседлано муле. В някои говори муле-муле е възглас за привикване на магарето (Кичево). Думата е с общ произход в езиците и културите на народите от Средиземноморието. Тя е сродна с подобни думи в гръцки, латински и другите балкански езици.

Разпространение

Пирдопско, Ихтиманско, Плевенско, Перущица, Пловдивско, Сливенско.

Примери

Кобилта родва пу гулеми и пу силни муленишча.

Жницко муленце му роди магарката на Гиро.

Диалектен запис от Леринско и Костурско.

Произход

Муле, кръстоска на магаре и кобила. Мъскъ се среща още в старобългарски в същото значение и е много старинна дума, от корена на която има сродни думи в много европейски езици.

Разпространение

Софийско, Самоковско, Кюстендилско, Родопите.

Примери

Мъска, што не рагя магаре. (Мъската, която не ражда магарета.)

Диалектен запис от българските говори в Албания, Корчанско. 

Произход

Малко магаренце, названието произхожда от латинска дума за ‘малък, дребен’. Оттук с възгласа пу̀ле-пу̀ле се вика магаренцето.

 пъ̀рле – младо магаренце на възраст до една година. 

Разпространение

Казанлък; Севлиево; Банат.

Примери

Превара се като пуле пред макя си. Пословица

Съдържа насмешка, че някой е нетърпелив, бърза да направи или каже нещо, без да го е обмислил. В съвременния език се казва бързам (тичам) като пуле пред майка си. 

Произход

Думите са наследници на най-разпространените старобългарски думи за този клас животни: осьлъ – ‘магаре’, ослица‘магарица’; осьлѧ – ‘малкото на магарето’.

Разпространение

Врачанско, Софийско, Тетовско.

Примери

Пасло стадо мълчаливо, строго, четириного:  осли, осленца и ослици. Д. Подвързачов

На яслите, пълни със сено, бяха вързани ослица и три дребни магаренца. Ст. Загорчинов

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.