Мъгла

                    категории -> природни явления -> мъгла

Съвременно значение

Струпване на дребни водни капчици или водни кристалчета в приземния слой на атмосферата, което прави въздуха мътен, непрозрачен.

Произход на думата

Думата е обща за всички славянски езици. Праславянската дума, от която произлиза съвременната, е родствена на староиндийска megha ‘облак’. Оттук можем да направим извода, че названието е базирано на идеята, че мъглата е вид облак, който се носи ниско над земната повърхност.

Примери

 

А падла едну мъглу до стълбо се не вѝди. Годечко

Падне мъгла да нѝща се не вѝди, а я сам у планѝни с овце. Пиротско

Та налèзе тивна мъглà. Павел, Панагюрско

 Понèло е мъгли и праове. – Суходол, Софийско

Магла здигнаха и разидоха. Сярско

 Вълците обичаю мъглуту. Бурел

 Он зобруе, а мèне ми мъгла свè. Пиротско

 Кога има мъглъ, речèм жъ има лошо време. Трънчовица, Никополско

Тъс сутрин мъгла имъши. Кривня, Провадийско

 

Знание

Мъглата като природно явление пречи на видимостта и с това предизвиква несигурност и объркване. Поради тази причина тя се асоциира с човешки преживявания като смут и безпокойство. Това личи в българските пословици: 

Шашардисан като пате в мъгла.

Сбърка са като гъска в мъгла.

 

Подобна ситуация откриваме в родопската  песен 

Тьовна е мъгла паднала: 

Тьовна е могла паднала,
ситна е роса роснала.
Ситна е роса роснала,
мотна е река текнала.
Еница потен сборкала,
хайдушки потен фанала.
Хайдушки потен фанала
и при хайдути йотишла.
– Хайдути братя там ли сте?
Ела ми потен кажите.
– Ние си сестра имаме,
първо си любе немаме. 

 

Идеята за душевния смут присъства и в песента Светлина, написана по текст на Александър Петров: 

А когато се спусне мъгла
и пълзи към душата,
с кибритена клечка една
ще ви дам светлината.

 

Мъглата в художествената литература е част от пейзажа, когато се случва нещо трагично, тъжно. Например: в мъглива есенна утрин изпращат ветренци своите близки на фронта, за да защитят Съединението: 

Каква мъгла, какъв гъстък думан беше паднал оная есен във Ветрен! Влажно, мокро; ситен дъжд пръска, небето се разтопило на студена пара и премазало ниските къщици на селото

 Иде ли?, Ив. Вазов

 

По мъглата в народната метереология гадаят за времето: 

Пу Гиргьовден глèдами дъли имъ мъглъ нъ Битèръ, аку имъ шъ вълѝ. Змеево, Старозагорско

 

Мъглата обаче може да крие и фантастични тайни. Жителите на Еркеч разказват легенда за един селски празник, на който, докато се играело хоро, се спуснала мъгла. Когато мъглата се вдигнала, най-хубавата мома я нямало. Отнесли я били дивите хора – змейовете.

paul-gilmore-KT3WlrL_bsg-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Каква е мънгла. Костурско

Тèа облаци са на мъглъ. Радилово, Пещерско

Мъглъ кът имъ и влагъ пубилявът дървèтътъ. Кочово, Преславско

Пу Гиргьовден глèдами дъли имъ мъглъ нъ Битèръ, аку имъ шъ вълѝ. Змеево, Старозагорско

Произход

Думата е турска заемка от duman ‘дим, мъгла, прах’.

Разпространение

Родопи; Странджа; Пловдивско; Пазарджишко; Казанлъшко; Хасковско; Самоковско; Новозагорско; Старозагорско; Ксантийско; Гоцеделчевско; Шуменско.

Примери

Оште от снощи е думан. Хасковско

 Пак един думан. Шуменско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.