Младост

                    категории -> абстрактни понятия -> младост

Съвременно значение

Период от живота на човек след пубертета до зряла възраст, който се отличава с пълно развитие на жизнените сили.

Произход на думата

Думата е производна от прилагателното млад, което е общо за всички славянски езици. Думата млад е родствена с лексеми от неславянски езици, които назовават млади същества. Лексемите с корен млад- в старобългарския език се отнасят само до дете, наскоро родено или невръстно, и до детството като първи етап от развитието на човека и следователно не назовават младостта като разцвет на жизнените сили на хората. Такова е праславянското значение на думите и то се запазва в историята на българския книжовен език.

В старобългарския език младостта се нарича юность, от този корен днес е запазено съществителното юноша ‘млад човек’, както и юнак, юначество, които назовават смел човек и неговите прояви. Ясно е, че за българите младостта се свързва с храброст.

Други форми: млàдост, млàдо

Примери

Млада младос ни помним. Радилово, Печерско

Море лудос, младос бърго поминува. Охридско

Младос со пари не се купва. Костурско

 У младости Марко да умира. Маслово, Софийско

Че те пѝта старос кудè ти е бѝл младос. Пиротско.

Знание

Народното творчество представя младостта като най-щастливия период от живота на човека, когато той е пълен с енергия. Според една българска приказка на млади години човек лети като орел, на зрели работи като вол, а на стари седи вкъщи като куче. 

Народните умотворения представят също тъгата по отминалата младост: 

Дей гиди млади години,

Колко се лесно минахте…

Младостта често се оприличава на росата в лятна утрин: 

Моето либе коня седлае на кяр да иде на Кара Влашко.

Азе му викам: Постой, либе, и тая зима, и тая зима, и тая година. 

Пари се либе сявга печелят, младост е либе еднъж на света.

Младост е, либе, като росица,

Заран я има, деня я няма.

 

Младостта присъства в много пословици. В някои се изтъква безгрижието и буйният живот на млади години:

До младост е сѐ радост.

 Младост е лудост. 

Младост и лудост две близнета.

Пиянството от младостта надминува пиянството от виното.

Други са по-реалистични и учат човека да започне отрано да мисли за старостта:

Каквото придобиеш на младост, то ще ти остане на старост.

 Който е на младост работил, на старост почива.

Народната мъдрост не пропуска и факта, че някои бедствия не признават възраст:

Гладост не познава младост.

Традиционно младостта се свързва с неопитност, но и тук народният мислител е реалист и обобщава: 

Не питай старило, а патило.

Отминалата младост от стихотворението Докле е младост на П. П. Славейков предизвиква и тъга, и радост:

Докле е младост сичко е шега, 

не хвърля сянка на сърце тъга.

Дори тъгата израз е на радост,

докле е младост, 

ах докле е младост.

Както младите се подиграват на старите, така и старите завиждат на младите:

Младиня, къде завърне спи като ягнеУченик и благодетели, В. Друмев

 

Не всяка младост обаче е безгрижна. Това е времето, когато човек среща и своите първи разочарования и не всеки намира сили да ги надвие:

Как бяха скръбни мойте детски дни!

О, колко много сълзи спотаени!

Тук първи път се моя взор стъмни

и безпощадна буря сви над мене.

 Пловдив, Д. Дебелянов

 

Поздравих пролетта, поздравих младостта

и възторжен разтворих очи,

за да срещна Живота по друм от цветя

в колесница от лунни лъчи.

Но не пролет и химн покрай мен позвъни,

не поръси ме ябълков цвят:

пред раззинали бездни до черни стени

окова ме злодей непознат.

ЮношаХр. Смирненски

jonny-kennaugh-nPOtzvGLYW0-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Прилагателното млад се употребява като съществително в израза на млад, който в някои диалекти има значение ‘на младини’.

Разпространение

Мелнишко.

Примери

На млат добрè живейеме. Хърсово, Мелнишко

Произход

Думата има същото значение и произход като младост.

Разпространение

Софийско.

Примери

На млади години, на младинѝ, да знаеш какъф бèх. Доброславци, Софийско

Произход

Словосъчетанията имат същото значение и произход като младост. А думите години, време, дни са показатели за време и са с праславянски произход. В българския език назоваването на определен период от живота на човека с подобни съчетания е много често.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Спомените на войниците, веселите закачки и шеги по младите години накараха Дима още веднъж да погледне в писмото на жена си. К. Петканов

Почти на всяка Коледа дядо ни разказваше една истинска случка, която бе преживял на младото си време. Ил. Волен

 — Орльо, орльо, горско пиле, дай ми твоите крила, та да фръкна през години, / да се върна в млади дни. Ив. Вазов

Произход

Словосъчетанието е подобно на младо време, но е образувано с турската заемка заман със значение ‘време’. Думата заман е разпространена в много български диалекти и става част от книжовния език през 17. в. в новобългарските дамаскини.

Разпространение

Ловешко; Троянско; Етрополско; Тетевенско и др.

Примери

Нело жалим за млад заман. / Кога беше у млад заман, / трава газех до колена, / вода газех до мешина. Народна песен

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.