Мляко

                    категории -> храни-> мляко

Съвременно значение

Бяла непрозрачна течност, съдържаща вода, ценни хранителни вещества, витамини и ферменти, получена от домашните животни, която се използва от хората като хранителен продукт.

Произход на думата

Думата е общославянска от праславянски произход. Открива се още в старобългарски: млѣко. В значителна част от българската езикова територия се произнася млекò.

 

Примери

Таман съм издоила кравата и се прибирам вкъщи да отвара млекото, .., ето я че иде баба ти Минчовица. Т. Влайков 

Понякога изобретателният Хаджия умееше да изпроси в кафенето по една чаша топло мляко с кафе за себе си и за Бръчкова. Ив. Вазов

Знание

Млякото е основен хранителен продукт,  който се цени много от българите. В традиционната култура с мляко се приготвят обредни пити, козунаци и др., които са задължителни за определени празници. В народното творчество се среща постоянното сравнение бял като мляко, с което се подчертават чистотата и белият цвят на хора и предмети.

В българския език са се утвърдили преди всичко домашни названия за млякото.

mary-skrynnikova-g76n2oRDpg4-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Ферментирало по естествен път мляко, кисело мляко.Названието произлиза от думата киша ‘мокрота, влага’, която е общославянска с праславянски произход.

 Разпространение

Югоизточна България; с. Бродилово, Малкотърновско; Ерменкьой, Узункьоприйско.

Примери

Баба прави кишка. Диалектен запис

Произход

Думата е образувана от прилагателното пресен ‘скорошен’, общославянско с праславянски произход.

 Разпространение

Котел; Странджа; Кюстендилско;Троянско; Севлиевско; Бургаско; Еленско; Габровско; Сливенско.

Примери

Издуил е чуден преснак, прициди гу прис чудни цидаци. с. Калейца, Троянско

С пъра ми устъ рягълъ, и фъф преснак ме къпълъ. Бургаско

Има, няма скърна (въшки), ша сварим дрехите. Ставаха бели като преснак. Котел

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.