Мързел

                    категории -> абстрактни понятия -> мързел

Съвременно значение

Нежелание, неохота за работа, за дейност.

Произход на думата

На диалектно равнище българският език е изоставил старобългарската дума лѣность ‘леност, бездействие’. Употребява се основно думата мързел с различни словообразувателни варианти. Етимолозите са склонни да ги отнесат към общия праславянски корен мърз, от който е старобългарското прилагателно мрьзъкъ  ‘позорен, отвратителен’. Думи от горния корен откриваме почти във всички славянски езици, като някои са влезли повторно в български с черковнославянските книги: мерзост, мерзък.

Други форми:

мъ̀рзел, мъ̀рзил, мъ̀рзъл

Примери

Ме й натыснал мързелè. Банат

 За три сèла мързел ѝма. Ново село, Видинско

 Налягъ мъ мързил’. Еленско

Идѝн мързил мъ й нълèгнъл. Лиляк,Търговищко

 Фана ма мързъла. Радилово, Пещерско

Знание

В християнския морал леността е един от седемте смъртни гряха. В традиционната българска култура мързелът е изключително отрицателно човешко качество. Все пак съществуват  приказки, които показват как мързелът може да бъде преодолян. Нека погледнем приказката Който не работи, не трябва да яде. Момичето просто е било по-глезено и бързо се вписва в новото семейство и в трудовото му ежедневие. Съществуват и умотворения, в които мързелът се свързва не толкова с неохота за работа, колкото с хитрост и изобретателност . Например: Попът и мързеливият ратай:

По едно време ударило по-силно момчето, счупило сапа на мотиката. И нали къщата била близо до лозето, дядо поп рекъл:

– Върви, момче, вземи мотиката на голямата дъщеря. 

Чиракът само това и чакал. Изтичал той до къщата, намерил голямата дъщеря и й казал:

– Бащата ти каза да ми дадеш.

– Абе какво да ти дам? 

– Да се нахраня от гозбата. Ако не вярваш – ей го де е баща ти – питай го.

– Да му дам ли, тате?

– Дай му, дай му!

 

Почесто обаче леността се възприема като страшен недостатък. Приказката на Е. Пелин Мързеливец завършва така:

— Ех — казал врабецът, — що ни трябваше гнездо в лозето на мързелив човек! Дето има мързел, нещастието иде ненадейно. 

Заради своята леност Мързелан и Мързеланка от едноименната приказка на А. Разцветников  остават без нищо: И приседнали тогава те на жълтата морава, поспогледнали се криво, па заплакали горчиво, че си нямат ни козица със рогчета и брадица, ни въже, ни пъстра хурка, нито нисичка къщурка. 

Пословиците, посветени на леността, представят мързела двояко.  В едни от тях се утвърждава идеята, че отказът от тежък труд е подтик към прогрес: 

Накарай мързеливия на работа, да те научи на акъл

Мързеливия пророк става.

А в други, че леността е извор на страдания:  Мързелът не мори, мъчи

Работата на мързеливците е неефективна според българските пословици: 

На мързеливийо ръцете са му дадени да гледа работата през них

Мързеливите вечер са разработват.

priscilla-du-preez-dOnEFhQ7ojs-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е със същото значение и произход като мързел.

Разпространение

Банат и др.

Примери

Ама иднъш и нèму ме дутегнлу мързелѝвуст. Банат

Произход

Думата е със същото значение и произход като мързел.

Разпространение

Хасковско.

Примери

Ко чакаш ут тая мързелищинъ. Хасковско

Произход

Думата е със същото значение и произход като мързел.

Разпространение

Белоградчишко; Годечко.

Примери

Че те умори тоа мързоч  Белоградчишко

Он мързочо не мори, а мъчи. Годечко

Произход

Думата е със същото значение и произход като мързел.

Разпространение

Пернишко; Етрополско.

Примери

От немърлѝфщина и уд мързèш че умреш. Рибарица, Етрополско

Тавà не йе от самота и бекярство, а от мързèжо. Пернишко

Произход

Думата означава ‘неохота да върша нещо’ и е от турски произход.

Разпространение

Годечко.

Примери

Фана ме канапо и не се обръснах. Годечко

 

Произход

Думата произлиза от старобългарската дума лѣность. ‘леност, бездействие’, която е с праславянски произход.

Разпространение

Общобългарско название, употребява се предимно в книжовния език.

Примери

Беше краят на лятото, всичко наоколо изгоря от жега, природата се стаи, отпусна се, някаква леност обхвана всички. Й. Радичков

Животът си течеше както преди: за едни работа от тъмно до тъмно и пак сиромашия до шия, за други леност и охолство. Д. Марчевски

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.