Обувки

                    категории -> облекло -> обувки

Съвременно значение

Изделия от кожа или друг материал  с твърда подметка, които се обуват на краката, за да ги предпазват от измръзване и нараняване.

Произход на думата

Думата произлиза от глагола обувам и наставката –ка, затова означава ‘нещо, което се обува’. В старобългарски  се откриват съществителните обоувь, обоутѣль. По произход думата е праславянска и се среща във всички славянски езиц

Примери

Любчо, момченцето на готвачката плачеше… Беше с една обувка. Другата се търкаляше някъде зад него. М. Грубешлиева

Ян Бибиян не търпеше никакви обуща. Той обичаше да ходи бос. Елин Пелин

Знание

В българската народна култура обувките са важен елемент от облеклото. Затова често чрез тях се представят хората, поведението им и взаимоотношенията им. Например във фразеологизмите:

Къде го стяга обувката. Какво тревожи, притеснява някого.

Не мога да вържа обувките на някого; Стоя много по-ниско от някого по отношение на личните си качества и възможности.

Протягам си краката наспоред обувката. 1. Живея, харча, като се съобразявам с материалните си възможности. 2. Постъпвам съобразно възможностите и положението си.

Само си събувам обувките и влизам. Отивам след женитбата си в богат, напълно подреден дом.

Ще ти туря двата крака в една обувка. Ще те измъча много.

smart

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Обувки без подметка, ушити от свинска или телешка кожа, с дълги кожени връзки, които се навиват около крака. Думата произхожда от латинската servuls ‘прислужник’. Вероятно такива са били обувките на хората, които са прислугвали. Важно е да знаем, че думата се среща още в старобългарски: чрѣвии със същото значение.

Разпространение

Източна и Централна България.

Примери

Цървули няма, гайда иска. Пословица

Той идваше в гимназията с дебели шаячни дрехи, с цървули и шарена торбичка през рамо. Дим. Димов

Език и култура

Гриза някому цървулите. Говоря язвително за някого; злословя.

Ще взема на босия цървулите. Нищо няма да взема.

Названието цървул се свързва със селския бит и в съвременния разговорен език означава ‘селянин, простак, неинтелигентен човек’.

Произход

Думата произлиза от корена на глагола опъвам, опъна, тъй като този тип обувки се изработват с опъване на кожата. В старобългарски език се открива глагол разпъвам.

Разпространение

Видинско; Гоцеделчевско; Девинско; Брациговско; Софийско; Самоковско; Дебърско; Охридско; Преспенско; Костурско.

Примери

Обикновената обувка на времето били опинците… домашна направа от волска или свинска кожа. СбНУ, ХLII. Краката им бяха обути в дебели вълнени чорапи и опинци, чиито върви кръстосваха и пристягаха тесните крачоли на беневреците им. П. Здравков

Стегни си опинците, че работи. Поговорка

Език и култура

Дръж босия, та му вземи опинците. Не може да се вземе нещо от някого, когато и той го няма.

 Изсуших опинците на някого.  Убих, премахнах някого.

Когато се ти роди, я си правех опинци. По-стар и по-опитен съм от тебе. Къде го стяга опинъка. Какво тревожи, притеснява някого.

Скинал съм едни опинци повече от някого.  Имам по-голям опит от някого. 

Стягам си опинците. 1. Готвя се за път. 2. Приготвям се, залавям се за някаква работа.

Ще хвана на босия опинците. Не мога да заловя, да открия някого, който е успял да избяга или да се укрие

Произход

Обувки, изработени от гума, тоест от каучукова материя. Думата е производна от гума, заета чрез френски или немски от гръцкото название за каучук. А то, от своя страна, идва от египетския език. Историята на думата проследява навлизането на каучука от Египет във всички европейски държави.

Разпространение

Самоковско.

Примери

Тези гуменяци ми стягат. Самоковско

Произход

Думата е заета в български от турски, но по произход е гръцка.

Разпространение

Югозападни говори; Родопски говори; Гоцеделчевско; Софийско; Берковско; Видинско; Новипазарско; Ломско; Врачанско; Разградско; Плевенско

Примери

Беше облечен в сърмен елек и чохена долама, обут в европейски кундури, които особено изпъкваха наред с тулумбаджийските емении на каруцаря. Л. Стоянов

Лъскави кундури на спукани пети. Поговорка

Произход

Названията произлизат от глаголите хлапам, хлопам, диалектно лапам, лопам. Обувките от този тип са доста широки и  хлопат, тоест издават звук при движение.

Разпространение

Великотърновско; Тетевенско; Пирдопско; Ботевградско; Копривщенско; Банско.

Примери

Лете ходеше с кундури, същински лопатари, от които се подаваха дебелите му глезени. Ем. Станев

Гаравала се събуждаше от тътрузенето на галошите ѝ по пода. Миналата сутрин той се стресна насън от техния шум и с пресипнал глас се скара на старата: Стига си тътрузила тези лопатари! Сякаш по стомаха ми ги влачиш… С. Северняк

Език и култура

В българския език са се запазили старобългарското название обувки и думите със славянски корен лапатари, опинци. Заети са названия от турски, гръцки и латински, а по-късно през френски или немски навлиза думата гума, от която произлиза гуменяци. Ясно личат езиковите контакти на българския с балканския латински и с гръцкия в старо време, с турския по времето на османското владичество и със западноевропейските езици в ново време.

Произход

Думата е заета от турски, но по произход е гръцка.

Разпространение

Източна България.

Примери

Глей кви пътъчки си купих. Етрополски говор

Князът носеше кадифен панталон, бяла риза с колосана яка и велурени патъци. Хр. Пелитев

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.