Овен / Агне

                    категории -> животни -> овен

Съвременно значение

Названия на разред домашни животни, отглеждани за вълна, мляко, месо и кожа. Агнето е малкото на овцата. Овенът е мъжкият, а овцата женският представител на тези животни.

Произход на думата

Думите агне, овен, овца са много старинни и имат общ произход в редица европейски езици. Същите думи се срещат в старобългарскиагнѧ, овьнъ, овьца.

Примери

Агънце-багънце . Напев в детски песнички или залъгалки

Черна овца – израз, който означава отритнат от обществото човек, неприет, различен, така както някоя овца може да се отдели от своето стадо.

Овци без овчар, на вълка са дар. Пословици

Знание

Овенът, овцата и агнето са основни домашни животни. Затова за тях има множество названия. Много старинна дума е бра̀ва – общо название на дребен домашен добитък, обикновено овни, от старобългарски бравъ. В народен разказ върху Библията за братята Авел – който станал овчар, и Каин – който станал земеделец, се казва: Авел принесол жертва най-първийот брав, т.е. първия овен от стадото си. Жертвеният агнец в Библията напомня за Иисус Христос, принесъл се в жертва за благото на човечеството. Едни от най-разпространените библейски изрази са като овце на заколение, жертвено агне, с които се обознача жертвата, страданието и изкуплението.

paxson-woelber-_W5XOhIfYs0-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Да̀шко я̀гне малко агънце.

Зъза̀кдвегодишно агне.

Измѐлчешиле на 9 месеца.

Шѝле – агне от отбиването му до една година, когато вече не бозае. 

Повечето названия обозначават възрастта на агънцето. 

Разпространение

Названията са разпространени из цялата диалектна територия.

Примери

В зелено усойе дали мома пейе или ягне блейе. Народна песен от Разложко

Побегну вакло ягне на зелену траву. Запис от Югозападна България

… осем ярета и едно измелче (на 9 месеци овца) А. Константинов

Да ти дава господ шарена овчица и вакло шиленце. Народна благословия

Агънцата вече се станали шилижина. Диалектен архив

Шилижинта се женцки и мъжки. Черешница, Костурско-Леринско.

Бата̀л – овен на четири години, заемка от турски.

Бр̥да̀к– овен с извити напред рога.

Бурма̀ – заемка от турски за скопен овен или коч.

Во̀дич – едър овен, който води стадото; думата произхожда от глагола водя.

Годѝш овен, който младоженецът подарява на невестата си при годеж и брак.

Дзвезда̀к – двугодишен овен.

Разпространение

Градище, Севлиевско; Североизточна България; Софийско; Североизточна България; Макоцево, Софийско;

Кръвеник, Севлиевско; Кюстендилско; Троян; Тръстеник, Плевенско.

Примери

Дзвиздаците имая пу гулеми ругафчина. Костурско, Леринско 

Коча първу е малку агни, после е мъшку шили ду 6 месицъ; ду еднъ гудинъ е дзвизак, след две гудини става матор, праз. Запис от Слатина

На третътъ гудинъ увенъ съ казвъ матур. Троянско

Белу̀шка, белѝчкаовца с бяла вълна.

Ваклу̀шавакла овца, от вакъл – ‘черноок’ (заемка от румънски).

Подо̀чка – овца с черно само под очите. 

Названията отразяват външни признаци на животното и са разпространени из цялата диалектна територия

Звѝзе, звѝска  – млада овца.

Широка лъка, Маданско; Асеновградско; Смолянско; Ардинско.

Райчо го стадо раздигашеда си търси вакла звиска. Сватбарска песен от Северозападна България

Сирѝца – овца, на която е заклано или продадено агнето; сродно със старобългарската дума сиръ, сирота ‘сираче‘. Пазарджишко

Стъ̀рвнаовца, която се отделя от стадото си, от глагола стървя ‘отделям се’. Югоизточна България

Штерѝца — стара овца, която не може да ражда. 

Шчираицата ич не родва, или ке а заколиме, или ке а продайме. Черешница, Леринско-Костурско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.