Плаз

                    категории -> оръдия на труда -> плаз

Съвременно значение

Всяка от двете извити отпред дървени шини, на които се плъзга шейната по снега.

Произход на думата

Произхожда от същия корен, от който са и съвременните глаголи пълзя и плъзгам се, които са общославянски.

Примери

Хубаво ми беше в шейната .. Чуваше се само мекото хлъзгане на плазовете, а кончетата сякаш топуркаха по пантофки. А. Гуляшки; Шейната ни се плъзгаше по пухкавия сняг .. Под плазовете скърцаха ледени кристалчета. Ст. Поптонев.

Знание

Плазът е много важен елемент от шейната. Примитивна шейна с плазове е изработвана още в древността, за да могат хората да се придвижват по снега в студените месеци на годината. Естествено, в по–студените области на земята шейната се използва като основно превозно средство и затова за няколко от названията на плаз в българския език учените предполагат, че са стари тюркски или алтайски заемки, тоест вероятно е да са възникнали в Сибир. 

В България шейната с плазове се използва само през зимните месеци. Но тя освен превозно средство може да бъде и средство за спорт и забавление. Особено важна е шейната за всички народи, които вярват в легендата за дядо Коледа, който пътува с вълшебна шейна, теглена от осем елена. Тази шейна, освен че се плъзга по плазовете си, може и да лети.  

bill-alexy-8rlnMNMUB8s-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Пирдопско; Банат; Горнооряховско; Еленско; Троянско

Разпространение

Левски; Еленско; Котелско
Великотърновско; Габровско

Произход

Среща се и в други славянски езици. Възможно е да е древна тюркска заемка.

Разпространение

Преславско

Разпространение

Павликенско; Каспичанско; Провадийско; Каспичанско; Русенско

Произход

Вероятно произхожда от глагола стържа през диалектното стêржа.

Разпространение

Провадийско

Произход

 От турско taban ‘стъпало, ходило; подметка; основа на нещо’.

Разпространение

Беленско

Произход

Думата шейна назовава самото превозно средство, което се движи по снега.

В диалектите назовава и плъзгащ се плаз на шейна.

За произхода на думата има много хипотези –учените я смятат за заемка от алтайски, тюркски и др. или за прабългарска дума.

Разпространение

Ихтиманско

Произход

Разпространение

Великотърновско; Русенско; Горнооряховско; Великотърновско Дряновско; Еленско; Котелско; Търговищко

Примери

Разпространение

Преславско; Плевенско Силистренско; ; Русенско

 

Разпространение

Силистренско;Провадийско; Преславско; Силистренско; Тутраканско

 

Произход

Обикновено се използва в книжовния език за ‘изкуствена преграда на река за отбиване на вода; бент’. В диалектите назовава и плазове на шейна. 

Думата е известна и на други славянски езици и произхожда от корен, който е означавал ‘граница, ограничение’.

Разпространение

Павликенско

 

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.