Подница

                    категории -> бит -> подница

Съвременно значение

Кръгъл глинен съд, който се нагорещява в жарава и се захлупва с връшник, за да се пече в него хляб, пита, баница и др.

Произход на думата

Думата е от български произход. Свързва се с  праславянската дума pada, която стои в основата на думата под ‘земя’. По този начин образуваните от нея думи подник и подница означават ‘нещо, свързано със земята’. Сравни: подник ‘кошара, заемаща приземния етаж на къща’, подница ‘изба; овален глинен съд за печене на хляб, баница и под.’

Примери

Подница е прàстена паница с капàк, в кòято се печè лèп и бàница. Банско

Печàвме леп в пòдница. Велинградско

Хлябът се пече в пòдница, разлат като тепсия глинен съд. Курило, Софийско

 Най-одгоре баницата се намазва с мас и се пече в пòдница. Царибродско

На Ириминден прàвяаме пòдници от кал. Радилово, Пещерско

 Стръганата погàча се пече в пòдница.  Сапарево, Дупнишко

Голèми пѝти печеме в пòдница.  Кюстендилско

Знание

Подницата заедно с връшника представляват един умален символен образ на света. Долната част, подницата, която е направена от глина, е символ на земята, докато връшникът със своята сводеста форма е символ на небето и небесния свод. 

Подницата и връшникът участват по особен начин в празника на покровителя на змиите  – св. Йеремия. Самата подница се прави точно на този ден. Още в ранни зори момите, накичени с лепка (вид трева) по главите, отиват да копаят пръст. Тази пръст (глина) събират на едно място и всички се изреждат да я газят. Вярва се, че подницата има магическа сила и всеки, нагазил глината, от която тя се прави, ще се предпази от ухапване на змия. Връзката между подницата и змията е ясна на езиково равнище – и двете са свързани със земята. Тя съществува и на смислово равнище – змията е хтонично, нечисто същество, а и подницата често се мисли  за нещо мръсно, например: Кошулята му станала на подница

Обратно, според Българска легенда Господ, след като направил земята, я покрил с небето като с връшник, защото небето и връшникът са знак за нещо чисто и божествено.

podnica

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Банско; Сапарево, Дупнишко; Жеравна, Котленско;  Влахи, Кресненско; Хърсово, Санданско; Курило, Софийско; Цапарево, Петричко; Радилово, Пещерско; Царибродско.

Произход

Думата произхожда от стар славянски корен. Тя е родствена на череп костното образувание у човека и някои животни, където се намира мозъкът. Назоваването е въз основа на общия признак ‘вместилище, съд за нещо’.

Разпространение

Белоградчишко; Годечко; Гюмюрджинско; Маданско; Трънско; Прилепско;  Родопско.

Примери

Црèпн’е не мòже се прàву от сèкакву зèмню, трèбе чѝсту, мàзну, без пèсък.  Трънско

У црепнюту освèн погàче, печèмо и ягнища. Вукан, Трънско

 Ке ми опечèш една погàча у црепн’àта.  Родопи

Коа печат леп у црепнята и под връшниците.  Прилепско

Произход

Железен или пръстен домакински съд за печене. Думата е заемка от турски, където означава ‘лист ламарина’.

Разпространение

Ардинско; Гоцеделчевско; Гюмюрджинско; Дряновско; Севлиевско; Старозагорско; Сливенско; Чирпанско; Крумовградско; Павелско; Пловдивско; Костурско; Хасковско; Чирпанско.

Примери

Нъ сàчъ хубиъ кътми стàвът. Динево, Хасковско

 Нъ сàчъ пичèм кътми. Кортен, Новозагорско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.