Подножки на стан

                    категории -> оръдия на труда -> подножки на стан

Съвременно значение

Подножки се наричат подвижните стъпала на домашен тъкачен стан, с помощта на които се движат нищелките.

Произход на думата

Названието произлиза от общославянската дума нога ‘крак’.

Примери

Вече трети ден мама тъче шарена черга. Настъпя подножките, нищелките се местят нагоре-надолу. Г. Марковски

Нищелките се привеждат в движение с помощта на вързани под тях стъпалки, наричани най-често по̀дножки. Хр. Вакарелски

Знание

Всички названия на подножки от домашен произход са свързани с думи за крак, стъпало. Явно българите използват преноса на значение в резултат на близост, връзка между два обекта при назоваването на тази важна част на стана. Заетите от гръцки и турски названия имат същия характер. Тоест макар и  със заета дума, моделът на назоваване остава един и същ.

defc8c75dd5681311b4e9dd4c09376f4

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Габровско; Дряновско; Котелско; Разградско; Поморийско; Карнобатско; Ямболско; Елховско и някои единични селища в Еленско и Казанлъшко.

Разпространение

Провадийско; Грудовско; Странджа; Софийско; Пернишко; Кюстендилско; Дупнишко; Санданско; Петричко; Гоцеделчевско; Девинско; Ардинско; Моравската област; Вардарска и Беломорска  Македония; Южна Тракия.

Разпространение

Ихтиманско; Панагюрско; Карловско.

Разпространение

Пирдопско.

Разпространение

Гоцеделчевско.

Разпространение

Странджа; Дедеагачко

Разпространение

Родопите

Примери

Липовете поднашкви са по-льоки од буковите. Родопи.

Произход

Думата произлиза от подножки с промяна на съгласната н в л >

пòдлошки

пòдложи

Разпространение

Ивайловградскко; Кюстендилско; Ардинско; Старозагорско; Асеновградско

Произход

Наименование, получено чрез пренос на значението, тъй като стъпалата се движат с крака.

Разпространение

Беленско; Русенско; Силистренско; Кубратско; Поповско; Павликенско; Великотърновско; Дряновско; Търговищко; Шуменско; Провадийско; Грудовско; Тополовградско; Новозагорско; Старозагорско; Казанлъшко; Карловско; Пазарджишко;

Примери

Има крака, дет се стêпе, кога се тече. Банат

Разпространение

Някои единични селища в Еленско и Казанлъшко

 

Произход

Думата произлиза от названието на домашното животно куче и е пренесена върху частта на стана.

Разпространение

Свищовско

Произход

Думата налъм е название на вид чехъл с дървена подметка, който се задържа на крака с каишка. Думата е арабска и е заета чрез турски. Значението ‘подножки’ е в резултат на пренасяне.

Произход

От глагола настъпя.

стъпàлки

 

Произход

Думата произлиза от праславянската нога ‘крак’. Наименование, получено чрез пренос по метонимичен път на значението, тъй като стъпалата се движат с крака.

Произход

Вероятно от патитри заради сходното звучене.

Произход

Гръцка заемка на дума, която означава ‘педал; стреме’.

Разпространение

Ивайловградско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.