Поледица

                    категории -> природни явления -> поледица

Съвременно значение

Тънък и хлъзгав пласт лед върху земята.

Произход на думата

Произходът на думата е лесен за изясняване. Представлява производна  от лед с представка и наставки. А думата лед е общославянска. Интересно е, че думата присъства в и румънския език, където е заемка от български. 

Примери

Полèдицъ фанàло.  Тръстеник, Плевенско; От зимния студ снегът и водата замръзнат и става поледица. Северозападна България;

Ударило суграшица, направило девет педи поледица. Кулско; Направѝло една поледица не мòжи човèк да стапи. Самоковско; Студна вода кладенчова не направай поледица. Разложко; Полèдица по полèто – мука работа. Белут, Босилеградско; Кога въли сняг, му викаме поледица. Ловешко.

Знание

В бита на българите думата поледица присъства по-осезателно в по-ново време, когато замръзналите пътища стават изпитание за съвременните шофьори. В миналото, когато хората през зимата са използвали шейни, теглени от животни, поледицата не е била такъв проблем. Като цяло, въпреки че поледицата се асоциира със студа, тя може да носи и положителни емоции заради хубавите пързалки.     

Ледът обаче в европейската култура е символ не само на студа, а и на студените безсърдечни хора. Неслучайно в българския език съществуват словосъчетания ледено сърце, ледена душа, които се употребяват за много недружелюбни и жестоки хора.

Знакова е и приказката на Андерсен „Снежната кралица“, в която господарката на студа превръща сърцето на Кай в леден къс, за да забрави той семейството и приятелите си, обичта си към тях.

aaron-burden-l6foGBwh07Y-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е със същото значение и произход като поледица.

Примери

Ледавицата е поледица. Н. Геров.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.