Пот

                    категории -> части на тялото -> пот

Съвременно значение

Потта е солена течност, която се отделя през поритe на кожата на човек и някои животни като физиологична рeакция при опрeдeлeни случаи. Думата зной обичайно означава ‘силна лятна горещина; жега’, но в диалектите може да означава и ‘пот’. По същия начин и вода и роса могат да се използват в някои диалекти за пот чрез стесняване на значението. Всички тези думи са известни и в старобългарски. Само тер е чужда заемка – от турски.

Произход на думата

Думата пот е известна на всички славянски езици. Коренът ѝ е същият като в глагола пека, като се предполага развой в значението от ‘резултат от печене’ към ‘излъчване на пот’.

Примери

Потнитe жлeзи .. участвуват в рeгулиранeто на топлината на тялото чрeз отдeлянe на пот, която сe изпарява от повърхността на кожата. Ст. Младeнов

От високото ѝ и сбръчкано чело тече студен пот, а дълговатото ѝ лице беше измокрено със сълзи. В. Друмев

Ут путт³ съм мокър. Банат

Знание

hans-reniers-mE6e5-5jLu8-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата идва от корен, който е известен на почти всички европейски езици и служи и в тях, също като в българския език, за образуване на думи, свързани с вода.

Разпространение

Трънско; Пернишко; Радомирско; Дупнишко; Благоевградско; Разложко.

Примери

Че те още ли съществуват? – пита ме Господ и гледа остро-остро един от свитата си, а оня се свива и от челото му тече вода като от нашенски парцал в центрофуга на вносна пералня. Г. Спасов

Произход

Думата е известна на всички славянски езици в значение ‘жега’, а понякога и в значение ‘пот’. Предполага се, че може да е сродна с глагола гния. Глаголът зноя се се употребява в значение ‘потя се’.

Разпространение

Родопите; Гоцеделчевско; Сярско; Драмско; Дедеагачко; Малкотърновско; Лозенградско; Дебърско; Белоградчишко.

Примери

Тъва мъка и тва имане дето има чорбаджиета е от моет зной. Странджа

Какво стана бе, Ралчо? Защо се зноиш, кажи ми? Ст. Даскалов

Той съ знуи нъ къръ, пък ве съ презвате тукъ. Хасковско

Произход

Обичайна дума за съвременния език, но в друго значение. Идва от корен, който е във връзка с думи означаващи ‘движа се, тека’, като река и рея се например.

Разпространение

Примери

Задухата притисна гърдите му .. Той .. избърса челото си, по което беше избила ситна, студена, нездрава роса. Г. Караславов

 След пържените пилета и дълбокия сахан с яйцата на очи, добре конвоирани от чашките с мастика и старо вино, по челото на Кючук Али избиваше едра, гъста роса. Д. Калфов

 Буле из баня излязло, / ситна го роса побило / в челото, между веждите. Народна песен

Произход

 Думата е заемка от турски.

Разпространение

Момчилградско; Крумовградско.За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.