Прозорец

                    категории -> бит -> прозорец

Съвременно значение

Рамка от дърво или от друг материал с остъклени подвижни части, предназначена за затваряне и отваряне на отвор в стена на помещение, през който влиза светлина и въздух.

Произход на думата

Думата е от домашен произход. Тя е сродна с взор ‘поглед’, прозорлив ‘който е способен да предвижда бъдещето’. Назоваването е базирано върху една от основните роли на прозореца в живота на човека – да може през него да вижда  заобикалящия го свят. Метафорично всичко, което открива нови хоризонти за човека, може да бъде наречено прозорец – книгата е прозорец към света.

Примери

Пенджери правили на старите къщи, сега прозорци. Никополско

 Може да изрипне нис прозореца. Ихтиманско

Знание

Прозорецът се осмисля като връзка между човека и света, като възможност за опознаване на нови светове,. Затова той присъства и в българската художествена литература и във фолклора. 

В литературата:

И ще направя за тебе 

в градини нови сараи 

със дванадесет капии, 

с триста прозорци джамлии. 

С миндери ще ги обградя, 

с ястъци ще ги обредя, 

с дюшеци ще ги постеля 

да седиш на тях, да гледаш, 

додет ти видят очите. . 

– Стамбул е, аго, за мене 

тука, дето аз съм родена, 

а най-хубави сараи 

там онзи моят бащин дом. 

Що ми са много капии, 

когато мога от една 

да ходя и да дохождам? 

Що ми са триста прозорци, 

когато мога всякога 

от едно само прозорче 

да гледам деня слънцето 

и вечер ясен месечка 

с мильони звезди около!

Из „Изворът на Белоногата“ от П. П. Славейков

 

Ето нашето зимно стъкло. 

То не е, то не е сякаш същото: 

няма вече ни пътя, ни къщите: 

само бяла гора от сребро. 

И през нея минават прегърнати 

мойто братче и мойта сестра. 

В посребрената бяла гора 

накъде ли самички са тръгнали? 

Из Прозорец от Атанас Далчев

 

Пословици

 

На кочина прозорец и на курник катанец.

През прозореца влязва, през вратата излязва.

Човек с едно око и одая с един прозорец.

Две одаи с един прозорец

 

Прозорецът в българските пословици може да бъде символ както на излишно разточителство (На кочина прозорец и на курник катанец), така и на  недостиг (Човек с едно око и одая с един прозорец.Две одаи с един прозорец).

Модели на човешко поведение също могат да бъдат онагледени чрез прозорец. И днес за нахален човек се казва: Ти го гониш през вратата, той влиза през прозореца. От друга страна, реабилитацията на недооценен човек може да бъде представена с точно обратната поговорка: През прозореца влязва, през вратата излязва.

Прозорецът присъства и в някои обреди. Например на много места тялото на покойника се изнася през прозореца, за да не се връща повече вкъщи като вампир, таласъм и под.

rob-wingate-Fd9tUmRBJzk-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е персийска и е навлязла в български през турски.

Разпространение

Самоковско; Дупнишко; Пещерско; Ардинско; Малкотърновско; Смолянско.

Примери

Дето Марко се провикнал, от сила се пенджери строшили. Дупнишко

Напраил им пенджери. Самоковско

 Коя беше снощи на пенджери. Пещерско

Видох моме на пендгерето. Дебърско

 Ясно ме слънце огрело от кафезлино пенджоре. Ардинско

Сади си дърво високо, да ми си мале прикриет моине беле пенджуре. Чепеларе

 Отори пенджурът. Малкотърновско

Не рукай на пенджура. Смолянско

Произход

И тази дума е персийска. Идва от gam ‘стъкло; чаша’. Влязла е в български през турски.

Разпространение

Видинско; Ломско; Софийско; Шуменско; Пещерско; Банско.

Примери

Джамове трошиш. Банско

Пищоле се откачиа, та удариа по джамове. Софийско

Съм строшил джам на собу. Видинско

Од висок ми чардак, през джам пенджури. Пещерско

Хлебец им прес плет подава, водица през джам им сипува. Ломско

Ено време нямало джамове, че на прозърците лепели шкимбе. Шуменско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.