Радост

                    категории -> абстрактни понятия -> радост

Съвременно значение

Чувство на душевно доволство, породено от нещо хубаво, приятно, желано, което се изразява във весело настроение и положителни емоции.

Произход на думата

Откриваме думата  в старобългарски: радость  със  значение: ‘радост, възторг, ликуване’. Тя произхожда от праславянски език и е обща за всички славянски езици. Представлява абстрактно съществително, образувано от прилагателното радъ ‘радостен, весел’ и наставка –ость. Прилагателното радъ, което е останало непроменено в повечето славянски езици, произхожда от корен с неясна етимология, но е интересно да се добави, че можем да го открием и в други, неславянски езици, като староанглийското rot  ‘радостен, благороден’.

Други форми: рàдост, рàдос, рàдус

Примери

Илѝя си е на рàдос/ сèстри му перчѝк чèшлеят. Кюстендилско

 Женà му со гòлям рàдос се приготвѝла и казàла на мъжà си. Леринско

 Мàрко си е писмò приемàло/ млòго му у рàдос допрàтено. Обрадовци, Софийско

 Рàдос ми дòйде, шо и вѝду внуците. Кондурби, Костурско

 Сèкуму рàдос дошлò. Прилепско

 У рàдос е Меримна девойка, насадила цвеке карамфело. Софийско

 Тòд ѝмъ нъслèдник и у тяф гулямъ рàдос. Змеево, Старозагорско

Кума Мàрко у рàдости станàл, да ѝде и он да ги види. Гурмазово, Софийско

 А що бèше дилбèр Ангелѝна, од рàдости лудо не дочуло. Богослов, Пернишко

Не вечерям сѝнко от радости, че съм такъв сина очувàла. Кралев дол, Пернишко

Мòйта рàдус нèма крàй. Банат; Рибарица, Етрополско

На годежа кàзвът у момини Чиститъ радус. Котелско 

Учѝти ми съ насълзѝхъ ут рàдус. Лиляк, Търговищко

Знание

Радостта присъства в пожеланията, песните. Тя е символ на доброто, на късмета в живота. Почти всеки българин знае песента: Прехвръкна птичка през равни двори… 

Измеренията да радостта са представени във възходяща градация. Започва с богата реколта по нивите, много животни и живот и здраве на децата:

Прехвръкна птичка през равни двори
през равни двори над бял трендафил.
Леко похвръкна тихом повика:
– Я излез излез млада невясто.
– Я излез излез млада невесто,
радост ти нося, радост голяма.
Златни са ниви редум класили
вакли овчици все са близнили.

Вред са дечица живи та здрави…

 

Радостта присъства и в поезията. В стихотворението на П. П. Славейков тя се свързва с младостта: 

Докле е младост, всичко е шега; 

не хвърля сянка на сърце тъга; 

дори тъгата извор е на радост; 

докле е младост, ах, докле е младост! 

Докле е младост, П. Славейков.

 

В живота на селянина радостта се свързва с добрата реколта:

Затопли радост на сърцето, усмивка свърне на лицето, въздишка кротка, пръст до пръст, 

ръка неволно прави кръст…

Градушка, П. К. Яворов.

 

Плахата радост, копнежът по щастие са ключови мотиви в поезията на Д. Дебелянов:

Кат бреме хвърлил черната умора, 

що безутешни дни ти завещаха — 

ти с плахи стъпки да събудиш в двора 

пред гостенин очакван радост плаха.

Да се завърнеш в бащината къща, Д. Дебелянов 

 

Познавам своя път нерад,

богатствата ми са у мене,

че аз съм с горести богат

и с радости несподелени.

Сиротна песен, Д. Дебелянов.

 

Една от най-големите радости е човек да има свои деца: 

 Не давам, не давам да го носиш никъде — рече Пена и майчински го притисна. 

— Земи го, бре Стояне, земи го… Жадувал си толко години за дете — господ ти праща две. Късмет. Грешно е да го връщаш… Я колко е мъничко. Отчувай си го — рекоха жените. Сиромашка радост Е. Пелин

ashton-bingham-SAHBl2UpXco-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата означава ‘радостно настроение, радост’. Тя е обща за всички славянски езици, открива се още в старобългарски: веселѥ и е с индоевропейски произход.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Невидима ръка сякаш грабна болката от всяка душа и я замени веднага с веселие. Й. Йовков

 В къща, в която влизат чужди хора и сядат на трапеза, в нея всякога ще има веселие и плодородие. К. Петканов

От веселбия. Дупнишко

Произход

Думите означават ‘радост’ в някои диалекти.

Думите произлизат от прилагателното драг, което се открива още в старобългарски: драгъ и е с праславянски произход. Драгост е образувана с наставка –ост, а драго е прилагателното в среден род, употребено като съществително. Това е много разпространен начин за образуване на абстрактни съществителни в българския език – по същия начин са образувани добро и зло.

Разпространение

Смолянско; Асеновградско; Странджанско; Ардинско; Девинско; Банско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.