Рало

                    категории -> оръдия на труда -> рало

Съвременно значение

Дървено земеделско оръдие за оране, теглено от работен добитък, с желязна режеща част, която разравя браздите в две посоки. 

Произход на думата

Думата рало е образувана от древен корен, който се среща и в други славянски и европейски езици и служи за образуването на думи, които се отнасят до обработването на земята чрез обръщане, разместване и разрохкване на почвените частици на горния слой на почвата.

Примери

хꙑтрость же дрѣводѣльска… весло гребьцемъ въ корабихъ, ратамъ рало и лопатѫ а воиномъ копища даѩ. Шестоднев от Йоан Екзарх

 За да раждат вашите ниви повече жито и царевица, трябва да ги орете по-дълбоко, не с дървени рала, а с плугове. Ал. Спасов

Отиде рано .. / със рало ниви да оре. Народна песен

Знание

При заселването на селото или когато селото е застрашено от някаква болест, за да бъде то запазено от злини, се извършва обичаят „заораване“. 

Обредът се извършва, като се намира дърво, което е близнило, и от него се правят дървените части на ралото – хомотът, воището и ралото; за да се направи металната част на ралото – палешникът – се събира метал от две каази (околии), касаби (градове) или две села от различни околии. Заораването се върши в потайна доба. Орачите и воловете трябва да бъдат близнаци и  да бъдат съвършено голи. Никой от селото не трябва да излиза и никой не трябва да влиза в селото. Ако някой види орачите, заораването си губи магическата сила и не може да предпазва от болести.

ingo-doerrie-Lz1tKTnZumc-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Старозагорско; Сливенско; Ямболско; Тополовградско; Карнобатско; Провадийско; Шуменско; Котелско; Еленско; Дряновско; Габровско.

Произход

Със същия произход като рало, но с друга наставка.

Разпространение

Русенско.

Разпространение

Велинградско.

Произход

От глагола ора, оформено по същия начин като рало.

Разпространение

Гоцеделчевско; Девинско; Доспат; Повдивско; Асеновградско; Родопите; Първомайско; Старозагорско; Новозагорско; Харманлийско; Свиленградско; Странджа; Грудовско; Поморийско; Търговищко; Грнооряховско; Павликенско; Свищовско; Беленско.

Примери

Слънцето.. грееше.. над хубавата българска земя; .. оралата на орачите теглеха черни бразди по полетата ѝ. Ив. Вазов; Обичам земеделието, обичам народа. Оралото и мотиката хранят цял свят. Й. Йовков; В онова време человеците нямали ни плугове, ни орала. Г. Йошев

Разпространение

Русенско; Велинградско.

Разпространение

Поповско; Разградско; Тутраканско.

Произход

Думата е получена чрез съединяването на заемката от турски дьокмедже и плуг.

дамалу̀г

демалу̀г

Разпространение

Западно Разложко.

Разпространение

Крушаре, Глуфишево, Кермен, Скобелево, Сливенско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.