Роса

                    категории -> природни явления -> роса

Съвременно значение

Дребни водни капки по тревата, листата и повърхността на различни предмети, които се образуват при охлаждане на влажен въздух през ясни и хладни нощи и сутрини на топъл сезон.

Произход на думата

Думата се среща и в останалите славянски езици. Откриваме и нейни родствени думи още в литовски, латински, староиндийски. Всички лексеми водят към стар корен, означаващ ‘ръся, тека’.

Примери

Да ма роси ситна роса. Копривщица

 Па дигнал мъгли и праове и низ мъгли ситна роса. Суходол, Софийско

Знание

В повечето случаи росата е символ на нещо чисто, живително, понякога краткотрайно: Младост е, либе, като росица/ заран я има, деня я няма.

 

Особеностите на росата като нисък валеж залягат често в българските поговорки. В някои тя се възприема като нещо чисто, противопоставящо се на мръсното, дори благодатно: 

Ти го плюеш по лицето, пък на него са прави, че му капи роса от небето. 

Клетвата му гръм 

Божи, молитвата му Божа роса.

В други случаи чрез росата се представят различни типове човешко поведение:

Жедна мечка и росата лиже.

Разиде се како роса от ливади.

Оттресе се како куче от роса. Поговорката се отнася за небрежен, неучтив човек. 

Развитието на ларвите на метила по влажните места, а също така присъствието на специфични бактерии в пролетната и есенната роса предизвикват различни болести по тревопасните животни. Това е причината да съществува лексема с уголемителна наставка – росуляк. Същата отрицателна представа за вредната сутрешна влага откриваме в прилагателното росничаво за животно: ‘покрито с рани по устата и ноздрите, понеже е яло росна трева’  и в съществително росница ‘болест по стъпалото на човек, който е ходил бос по росна трева’.

olivia-basile-RcciIaxiNus-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Общобългарско.

Примери

Младост е, либе, като росица/ заран я има, деня я няма. Народна песен

Разпространение

Белослатинско; Годечко; Ломско.

Примери

Млого е росуляк. Белослатинско

 Че батѝшете овцèте у тоя росуляк. Годечко

Росоляк е тàмо, че се намокриш. Ломско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.