сарми

                    категории -> храни-> сарми

Съвременно значение

Ястие от кълцано месо и ориз или само от ориз с подправки, увито в лозови, зелеви или др. листа.

Произход на думата

Думата произлиза от турската sarma, която означава ‘свиване, обвиване’, тъй като сармите се приготвят чрез увиване на плънката в листа.

Примери

Сармите са ут зелови листа и ут лозова шума. Пещера

 

От штавиняк (киселец) правят и сарми с ориз. Новихан, Новосело

Знание

Сармите са традиционно ястие за повечето балкански народи, затова не е случайно, че думата сарми е заета от турски. В същото време в българските диалекти са съхранение домашни названия, които оприличават ястието на птички, пиленца, топки и дори на нещо увито или сгушено. В тях много ясно личи образното мислене на българите и умението им да назовават по различен начин предметите около себе си.

sarmi

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата назовава предната част на шията и е заета от румънски, а глаголът гуша, гушкам е със значение ‘прегръщам, обвивам с ръце.’

Названието възниква порада приликата на сармите с нещо сгушено и обвито.

Разпространение

Пазарджишко; Пловдивско; Свищовско; Великотърновско и част от Родопите.

Примери

Баба правеше вкусни гушки. с. Дълго поле, Пловдивско

Сготвила съм много хубави гушки. Свищов.

Най-обичам гушки със свинско.с. Сухиндол, Великотърновско

Произход

Названието възниква въз основа на кръглата форма на сармите, които са подобни на кюфтета. А думата кюфте е заемка от персийски с посредничеството на турски и назовава кръгли месни топки, изпържени или изпечени.

Разпространение

Врачанско; Плевенско.

Произход

Названието произлиза от думата пиле ‘малкото на кокошка’ поради приликата между сармите и малките пиленца.

Разпространение

Тетевен.

Произход

Названието възниква въз основа на кръглата форма на сармите, които са подобни на топки.

Разпространение

Сярско; Драмско.

Произход

Названието произхожда от глагола увивам поради начина на приготвяне на сармите. В основата му е залегнал същият признак като при сарми.

Разпространение

Босилеградско и в най-югозападната част на географската област Македония.

Произход

Думата произлиза от съществителното птичка – общославянско, в старобългарски пътица. Названието възниква порада приликата на сармите с  птички, сгушени в гнездо.

Разпространение

Троянско.

Примери

Старите му викът фтички, ний му виками сърми. с. Бериево, Севлиевско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.