Щъркел

                    категории -> животни -> щъркел

Съвременно значение

Прелетна птица с черно на опашката и дълги червени крака и клюн. През есента мигрира към топлите страни.

Произход на думата

В старобългарски език названията са стръкъ, щръкъ и произлизат от много стара дума в редица европейски езици, която означава ‘висок, който стърчи над другите, с тънки крака’ (сравни глагола стърча или стрък ’израснало над земята растение‘; в английски stork щъркел от сходен корен със значение ‘силен, издръжлив’). Това са разпознаваеми външни признаци за тези птици, чиито дълги крака им помагат да са издръжливи при продължителните полети.

Примери

Из „Слово за щъркела“ в средновековната книга Физиолог 

Щъркелът, наречен пеларгос (гръцка дума за щъркел), много обича чедата си.

Из „Силян Щърка“, българска народна приказка

..Същата нощ старецът се явил на сън на един от дедите ни и му заръчал всички селяни да отидат да се изкъпят в единия от изворите. Тогава ще станат на щъркели и ще могат да прехвръкнат Бялото и Черното море, та да отидат в българската земя — там да родят и отгледат челядта си; пък наесен да се върнат на острова и като се изкъпят в другия извор, ще си вземат пак човешкия образ. 

Знание

Щъркелът е птица, която символизира идването на пролетта. Носенето на мартеници е свързано с белия щъркел. Който види щъркел, трябва да свали мартеницата от гърдите си, да я остави под камък или завърже на разцъфнало клонче за здраве. Съществува поверие, че гнездото на тази птица, построено на покрива на къщата, е свято и носи щастие на обитателите ѝ.

rodrigo-rodriguez-_B7gSFSPfRw-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е със звукоподражателен произход от  глагола кли́кам ‘издавам силен вик, крясък’; от същия корен е  кля̀кач, от глагола кля́кам ‘издавам звук като от удряне с криле или тракане с клюн‘. 

Ка̀нян и каню̀ша също произлизат от дума за крясък на птица.

Разпространение

Гоцеделчевско, Драмско, Югозападна България.

Произход

Думата е заета от много древно название в източните езици, което означава ‘който пътува, странства, скита‘. Възможно е това да е толкова старо название на щъркела, че да е донесено от прабългарите.

Разпространение

Шумен, Севлиево, Югоизточна България.

Примери

Ето го и дългогагестия му лелек, кацнал, затракал на новия плевник, озърта са и поглежда за гнездото, но няма го… Ил. Блъсков

Произход

Названието произхожда от най-важния признак на щъркела – тракането с клюна.

Примери

Щъркел шарен, дългокрак, я затракай, трак-трак-трак. Песничка „Щъркел и деца“ по текст на Ст. Михайловски

Произход

Преносно название на щъркела, защото щъркелите странстват като хаджиите – хора, които пътуват до Божи гроб на поклонение.

Произход

Названията произхождат от уподобяването на щъркела на други птици, като жеравите или чаплите.

Разпространение

Първомайско; Чирпанско; Велинградско; Чепино.

Произход

Наследници на старобългарските думи.

Разпространение

Из цялата диалектна територия на България.

Примери

Крък, крък, крък! 

Молим ти се, шарен щрък! Ел. Пелин

Само щъркелът знае кое щръкле е лошо. Господ прави на слепите щърчета гнездото. Народни поговорки

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.