Скреж

                    категории -> природни явления -> скреж

Съвременно значение

Замръзнали водни пари във вид на ледени кристалчета, които покриват дърветата, стените и др. през студени и влажни зимни дни.

Произход на думата

Думата е с праславянски произход, среща се във всички славянски езици.

Скрежът, представляващ по своята природа замръзнали капки вода, много напомня на сланата.  Това личи и от произхода на думата. И двете лексеми водят към стари индоевропейски корени, който означават ‘нещо замръзнало, студено’.

Примери

Глèдам скрèш ванало наческа. Пиротско

Таа утрин има скрèш пу дървèтата. Радилово, Пещерско

Скрèш дèту му викъми на замръзъ. Старозагорско

 Тънки веджи скреш фанали. Бяла черква

Заварнало снек, покрило скреш. Щипско

Знание

Скрежът в представите на българите е признак на голям студ. В традиционните вярвания съществуват забрани да не се дава покрито със скреж сено на бременни животни, за да не пометнат. Впрочем такива забрани има и да не се пасат животни по роса и слана, за да не се разболеят. Всички те се опират на опита на хората през годините. 

Въпреки това селските дечица с любопитство са разглеждали красивите ледени цветя сутрин по стъклата и са задавали въпроса кой ги е направил. 

Скрежът със своята неземна студена красота присъства често в литературата: Глъхнат оградите, зловещо гледа всяка
с жълти стъклени очи,
оскрежената топола — призрак сякаш —
в сивата мъгла стърчи.

Странни струни са изопнатите жици,
посребрени с тънък пух,
и снегът, поръсен с бисерни искрици,
хрупка с вопъл зъл и глух.

„Зимни вечери”, Христо Смирненски

Големият български писател Емилиян Станев често описва незабравими зимни пейзажи, в които присъстват красиви картини, изрисувани от скреж: Заживях в една хижа с каменни стени, с широки сводести прозорци, с чисто варосани стаи и с веранда, над която бях окачил рога от елен-самец. Край хижата имаше поляна, заобиколена от вековна гора. Лете тая гора беше пълна със зелена светлина и с хлад — зиме, облепена със скреж и натоварена с кит, напомняше огромна фантастична дантела

osman-rana-LSUuu25azuM-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Дупнишко.

Произход

Думите произхождат от корена мръз–, който се вижда и в замръзвам, мръзна и е общославянски.

Разпространение

Старозагорско; Родопи.

Примери

Утрината има страшен замръзник. Родопи

 Скрèш дèту му викъми на замръзъ. Старозагорско

Произход

Думата е обща за всички славянски езици. Българският учен Стефан Младенов я отнася към староиндийското прилагателно със значение ‘блестящ’. Виждаме, че назоваването се опира на красивия външен вид на скрежа.

Разпространение

Северозападна България; Благоевградско; Софийско; Дупнишко; Разложко; Банско; Чипровско.

Примери

Дръвлята ванъла ин’е. Царибродско

Обури се ин’е от планину. Белоградчишко

Голем студ имаша таа нош, виш какво ин’е има по пèнджурето.  Банско

 Твойто либе с пушка ин’ето сваляше. Чипровско

Нъческа беше зима и утре че има ин’е. Видинско

Разпространение

Врачанско; Ихтиманско; Никополско

Примери

Пенко и Стоян, . . , правеха на двора голям снежен човек и весело се смееха. По дърветата висеше иня. П. Здравков

Разпространение

Северозападна България; Царибродско.

Примери

Нèма да пущамо козèте, оти е млого иняк. Годечко

Примери

Падна иней по дръвята. Н. Геров

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.