Охлюв

                    категории -> животни -> охлюв

Съвременно значение

Животно мекотело с черупка, което живее във водата или на сушата и е известно с това, че се придвижва чрез пълзене много бавно.

Произход на думата

Думата охлюв е заета от гръцки и в началото вероятно е имала следната форма – хохлий.

Примери

Израз: Ходи като охлюв – върви много бавно.

Детска гатанка: Вита къща на гърбина, с нея броди из къпина. Що е то? 

Детска залъгалка: Охльо-бохльо, покажи си рогцата, да ги видят децата.

Знание

Oхлювът изминава един километър за 72 дни. Но това животинче е не само символ на бавното придвижване. В баснята на Стоян Михайловски „Орел и охлюв“ царят на птиците видял охлюв на върха на едно дърво. Надменно  го попитал: О, охлюв! Природата си е играла, като те е създала, дори черупка ти е дала. Кажи ми как дребно и слабо творение като теб стигна толкова високо?  Охлювът отговорил: С пълзене!“.  Поуката е, че някои постигат целите си с труд и търпение.

krzysztof-niewolny-OxK32aLJXWU-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Черупчест охлюв, сходно название с дума за бик, защото рогчетата на охлюва приличат на рогата на бика.

зъмски бу́хер – гол охлюв.

Разпространение

Пирдопско; Копривщица.

Примери

 Бухере, ведере, извади си рогове. Детска скоропоговорка 

Зъмски бухере са напатиле градината. Диалектен запис от Копривщица 

Бухер не е кукерПоговорка 

Произход

Детски прякор на охлюва.

Произход

Название на охлюва по старобългарската дума гръмъ, която означава храст, защото някои охлюви се увиват около храстите и унищожават листата им.

Разпространение

Симеоновград

Произход

Плу́жек, пължо́к, плъж и др. Названия на гол или черупчест охлюв, свързани с глагола пълзя, защото това е основен признак на охлюва.

Разпространение

Пазарджишко, Старозагорско; Ботевградско; Свищов; Пещера.

Примери

Щом заспя в сън дълбок, то ме качва на плъжок. Ас. Разцветников

Голият охлюв – плужек, гризеше една гъба печурка. Ем. Станев

 влача се като плужек – движа се бавно. Фразеологизъм

Плужек е станало название за човек, който се подмазва и угодничи на висшестоящите.

Произход

Название на охлюва по рогчетата на главата му.

Разпространение

Югозападна България.

Примери

Буба леже, буба не е

Самар носи, коин не е,

Рогови има, вол не е.

Що е то? полджав, роглец – охлюв. Гатанка от Югозападна България 

Произход

Название на вид гол охлюв без черупка. От съвличам- събличам.

Разпространение

Родопите.

Произход

Гол охлюв без черупка (от турски).

Разпространение

Крумовградско; Ардинско; Солунско; Дедеагачко.

Примери

Сюлюк гьол – „Езерото на охлювите“, с. Бели вир, област Кърджали

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.